onze aanpak

Je wilt dat veranderingen in je organisatie succesvol zijn. Dan is het essentieel dat je medewerkers tijdig betrekt en zij over het gedrag en de vaardigheden beschikken die de verandering mogelijk maken.  Wij zien dat dit nog best lastig is waardoor veranderingen niet het gewenste resultaat opleveren. Medewerkers worden niet of te laat bij het denken over de verandering betrokken. Of zij krijgen een cursus of een training, zonder de garantie dat het geleerde ook in de praktijk wordt toegepast.

Je weet dat dit anders kan, je wilt graag een volgende stap zetten.

samen werken aan sterke resultaten

Dit is het uitgangspunt wat wij hanteren. Wij begeleiden jou en je team in het samen realiseren van de gewenste verandering. Je denkt samen na over de vragen en oplossingen die nodig zijn, welk gedrag en vaardigheden dit van iedereen vraagt, en werkt daar met elkaar meetbaar en doelgericht aan. Jij en je medewerkers in het team kiezen zelf hoe zij hieraan bijdragen. Je ondersteunt elkaar in ieders ontwikkeling door regelmatig feedback te geven op voortgang en te bereiken doelen. En die feedback krijg je natuurlijk ook van ons.

De reis om je verandering te realiseren bestaat uit een aantal stappen. Van het met elkaar komen tot een gedragen vraagstelling, het bedenken en realiseren van kansrijke oplossingen, tot en met de stap van het bestendigen van verandering. 

In elke stap ontdek je mogelijkheden en concrete aspecten in relatie tot de gewenste verandering, waarbij een waarderend onderzoekende insteek steeds ons uitgangspunt is. In elke stap reiken we stukjes theorie met oefeningen en opdrachten aan,  die je meer helderheid bieden en jou en je team verder in je veranderproject brengen.

In het verlengde van ons programma beschikken wij ook over instrumenten en methoden die los in te zetten zijn. 

Het Teammanifest biedt inzicht in wat het team voor haar klanten wil betekenen.

In het Klantgesprek leer je de klant echt kennen en verken je samen hoe je de relatie met elkaar kunt versterken en nog beter kunt maken. 

De Leiderschapsscan laat zien hoe het leiderschap in het team ervaren wordt.

In het Teamgesprek we stil bij ieders persoonlijke kwaliteiten en bij hoe die het beste tot hun recht kunnen komen in het team.

›  De Ideeënfabriek helpt je om samen je team en/of anderen in een dag tot concrete oplossingen te komen voor een vraag of een thema waar je mee zit

Instrumenten zoals onze Handreiking 21ste eeuwse vaardigheden, of ook andere vaardigheden, en onze Quick Learnings bieden houvast voor een leertraject samen met je team. 

 En nog meer…

In de toepassing van instrumenten zoals deze is altijd sprake van maatwerk. Dat begint met een gesprek, om samen met elkaar de strategie te bepalen.  

KENNISMAKEN

Willen jij, jouw team of anderen in het bedrijf kennismaken met ons en onze aanpak? Maak dan gebruik van onze:

Workshop Waarderend Interviewen

Praktijkdag Waarderend Onderzoeken

Praktijkdag Autonoom Werken

Workshop Waarderend Leiderschap

Workshop Leercultuur

Ook deze activiteiten organiseren wij afgestemd op de situatie en de vraag die bij jou speelt.