Weerstand tegen veranderen is zonder meer de meest gebruikte term als er in organisaties over medewerkers en hun reactie op veranderen wordt gepraat. Want veranderen is pas succesvol als de verandering ook op de werkvloer plaatsvindt. Iedere verandering immers moet door medewerkers gerealiseerd worden, in hun manier van werken en in de omgang met klanten en collega’s.

blijf werknemers ook na corona in beeld houden

De pandemie is nog niet voorbij of de eerste berichten verschijnen dat werkgevers weer moeilijker aan personeel komen. We zijn nog niet helemaal terug op het niveau van 2019, maar naast het betrokken en productief houden van werknemers komt daarmee ook weer de zorg van het vasthouden en aantrekken ervan om de hoek kijken. Tel daarbij op dat verwacht wordt dat veel werknemers door de automatisering moeite zullen hebben om bij te blijven in de arbeidsmarkt, dan komt ook nog de zorg voor de persoonlijke ontwikkeling en het blijven leren van werknemers erbij.

Blijven leren voor de toekomst

Rijen zegt hem al te hebben en Brainport-Eindhoven is er ook druk mee bezig: de fabriek van de toekomst. Daarin worden repeterende handelingen voor de mens uitgebannen. Machines doen het geestdodende werk en rijdende robots houden 3D-printers en machines in de gaten die de producten uitspugen. En ze brengen volle kratten naar het magazijn.

Als er één lichtpuntje is dat de coronapandemie heeft opgeleverd, is het dat zij bedrijven tot innoveren heeft aangezet. Veranderde werkomstandigheden en nieuwe klantbehoeften hebben tot meer nieuwe plannen, processen en producten geleid dan we ooit hebben gezien.

Op weg naar een modern maakbedrijf

De technologisering van de samenleving verandert de manier waarop bedrijven werken. We hebben geconstateerd dat dit gevolgen heeft voor de organisatiecultuur, het leiderschap en het arbeidsklimaat. Het is zinvol om met werknemers en anderen het gesprek te voeren om te kijken welke toekomst wenselijk is.

cultuurverandering in organisaties

De technologisering van de samenleving, die mede als gevolg van corona steeds zichtbaarder wordt, verandert de manier waarop wij werken en leven.

We hebben al laten zien dat dit gevolgen heeft voor zowel het arbeidsklimaat in bedrijven als voor de vraag welke bedrijven zullen overleven. In dit artikel gaan wij in op wat dit voor de behoefte aan cultuurverandering in organisaties betekent, en hoe je daar aan kunt werken.

In het afgelopen jaar is veel veranderd in hoe bedrijven werken en mensen leven. Toeleveringsketens waren kwetsbaar, de informatie erover was niet betrouwbaar, en klantbehoeften veranderden als gevolg van corona.

Bedrijven die al geïnvesteerd hadden in hun digitale kern en in online verdienmodellen, hebben zich met hoge snelheid aan kunnen passen. Hun omzet groeit momenteel 5x sneller dan die van bedrijven die achterblijven.

handreiking 21e eeuwse vaardigheden

De wereld verandert momenteel snel. We moeten nadenken over hoe we in ons werk en deze wereld willen staan. Hoe iemand zich daarin beweegt, is een keuze waar, wat we 21e eeuwse vaardigheden noemen een rol in spelen. Vaardigheden die nodig zijn om bij te blijven en bij te dragen aan de veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Het onderwijs en de overheid trekken hier momenteel hard aan.

(meer…)

Hoe vaardig ben jij in de maakindustrie

Hoe vaardig ben jij in de maakindustrie? Zit je nog op het niveau van industrie 3.0 of ben je al bezig met industrie 4.0? En wat vraagt dat aan vaardigheden?

Op basis van de afbeelding hieronder zou je al bijna de geschiedenis van de maakindustrie willen schrijven: ‘Er was eens…’. Dat gaan we echter niet doen, daar zijn anderen beter in.

stop niet met leren

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers blijven leren? Zodat ze nieuwe vaardigheden opdoen, die ze in de praktijk ook toepassen? Dan weet je dat alleen een training of een opleiding niet voldoende is. Ze zullen er tijdens het leren ook mee moeten kunnen stoeien in de praktijk, om het zich eigen te maken en te leren zien wat voor hen werkt.

Veel bedrijven, en zeker MKB-bedrijven, vinden het lastig om dat vorm te geven. Terwijl de markt, ook de arbeidsmarkt, daar wel om vraagt.

10/21