Waarderend onderzoeken: een weg naar duurzame resultaten

Vaak als we veranderen of verbeteren beginnen we bij een probleem. Iets gaat niet goed en dat willen we oplossen. Als regel doen we dat met een kleine groep mensen en vertellen we vervolgens aan de anderen wat de oplossing is en wat daarin van iedereen gevraagd wordt. Als er een heldere en overzichtelijke oorzaak is, dan is dat een prima weg. Maar wat als die heldere oorzaak er niet is?

Hoe creëer je betrokkenheid

In de huidige tijd van continue en snelle veranderingen is het geen verrassing dat betrokkenheid in bedrijven veel aandacht krijgt. De oude mechanistische manier van denken voldoet niet meer.

Talent hebben betekent dat je ergens heel goed in kunt worden. Iedereen heeft talent, maar niet iedereen heeft overal talent voor. Hoe ga je als organisatie om met het aanwezige talent van je medewerkers en hoe geef je hen de mogelijkheid om dit talent te ontwikkelen?  Tenminste, als je een omgeving wilt creëren waarin iedere medewerker dit talent kan ontdekken, ontwikkelen en benutten.

Hoe geef je succesvol leiding

Hoe geef je als manager succesvol leiding? Is dit door plan A en plan B te hebben? Als je bedenkt dat medewerkers nooit precies doen wat jij wilt, misschien wel. Tenminste, als je accepteert dat plan A van jou is en plan B van je medewerker. Als je accepteert dat hij anders denkt en werkt dan jij. En beseft dat dit niet zal veranderen. Tegelijkertijd draait jouw bestaansrecht om de prestaties die je met je team of je bedrijf levert.

Heb je je wel eens beledigd gevoeld en merkte je dat je dagen later nog steeds met dat moment bezig was? Als je zowel positieve als negatieve feedback krijgt over je werk, wat blijft je dan langer bij? Heb je nog steeds een levendige herinnering aan dat moment waarop jij jezelf voor schut zette bij je vrienden of familie ook als het jaren geleden is en iedereen dat allang vergeten is? Als dat het geval is dan ben je net als ieder mens.

De maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken is inmiddels losgelaten en we zien dat mensen weer terugkeren naar hun werkplek. Toch lijkt het erop dat thuiswerken niet zomaar een passerende trend is.

In een vorige talenttip is learning agility geïntroduceerd om mensen en organisaties wendbaarder te maken en klaar voor de toekomst waarin veranderingen steeds sneller gaan. Dat maakt het zinvol om nader naar learning agility te kijken.

Vooruitgang boeken werkt motiverend

We leven in een tijd waarin we van medewerkers meer zelfstandigheid en initiatief verwachten in hoe zij hun werk doen en zich daarin ontwikkelen. Dat zij klantgericht zijn en zich vaardigheden eigen maken die hierbij passen zoals communiceren, samenwerken, creatief zijn en probleemoplossend denken.

Wendbaar blijven met waarderend belonen

De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan snel en hebben invloed op organisaties. Wendbaar blijven is daarin vaak de grootste uitdaging.  Dat zie je wellicht ook terug in jouw bedrijf. Dit vraagt om een aanpassing van je strategie waarbij aandacht voor je medewerkers en de wijze waarop je met belonen omgaat een wezenlijk onderdeel zijn van je veranderingen.

De huidige generatie werknemers heeft graag dat hun manager hen proactief ondersteunt bij het stellen van hun doelen en het prioriteren van hun acties om deze te bereiken. Ze willen een manager die weet waar ze aan werken en hen daar actief in coacht.

10/22