In de ontwikkeling van organisaties praten we vaak over betrokkenheid, open communicatie en creativiteit als bronnen van levendigheid. Maar is dit nog wel voldoende in de huidige tijd? Gaat het er niet veel meer om dat we in staat zijn om de sterkten te ontdekken, te waarderen en in te zetten? Een  bruisende organisatie zijn vraagt om aandacht geven aan de mensen en de sterkten die zij met zich meebrengen.  Hoe helpt waarderend onderzoeken je daarbij?

Als een probleem zich voordoet is dat een fantastische gelegenheid voor de organisatie om diepgang aan leren te geven. Dit vraagt echter wel om ruimte te geven aan de medewerkers om te leren en te groeien en om er voor te zorgen dat zij niet meteen denken in oplossingen, maar onderzoeken op een open en vrije manier. Hoe doe je dat?

Leren, de meest krachtige factor in de ontwikkeling van medewerkers

Wij zijn al vaker ingegaan op het belang van het ontwikkelen van krachtige leerprocessen en een lerende organisatie. Recent verscheen het Workplace Learning Report 2022 van het Leerplatform LinkedIn Learning, dat dit belang onderschrijft.

Krachtige vragen stellen in plaats van vertellen

Vind jij ook dat je als leidinggevende de expert moet zijn die alle antwoorden heeft? Dat je alle brandjes moet blussen in plaats van je tijd te gebruiken voor de meest impactvolle uitdaging: de ontwikkeling van je medewerkers? Dan heb ik nieuws voor je: dat is absoluut niet de essentie van je rol. Het gaat er niet om dat jij de antwoorden moet hebben op alle vragen die je medewerkers stellen.

Mensgericht leiderschap in een lerende organisatie

In een vorige talenttip kwamen tips voorbij voor het bewegen naar een lerende organisatie. Tips die je als manager kunt toepassen. Een lerende organisatie willen zijn vraagt echter ook iets van leiderschap, zoals ruimte geven aan je medewerkers om te leren. En dat blijkt nog best lastig te zijn.

vier tips op weg naar een lerende organisatie

Leren in organisaties is voor medewerkers een onmisbare component om zich te ontwikkelen en mee te groeien met veranderingen. Dit laatste is vaak een wens, echter om leren daarin op een goede manier te laten bijdragen blijkt lastig. “We doen het hier al jaren zo, waarom zouden we het nu opeens anders gaan doen?” horen we nog steeds. Voor een lerende organisatie is dat een absolute dooddoener. Hoe doorbreek je dit? Wat is nodig?

Waarderend onderzoeken: een weg naar duurzame resultaten

Vaak als we veranderen of verbeteren beginnen we bij een probleem. Iets gaat niet goed en dat willen we oplossen. Als regel doen we dat met een kleine groep mensen en vertellen we vervolgens aan de anderen wat de oplossing is en wat daarin van iedereen gevraagd wordt. Als er een heldere en overzichtelijke oorzaak is, dan is dat een prima weg. Maar wat als die heldere oorzaak er niet is?

Hoe creëer je betrokkenheid

In de huidige tijd van continue en snelle veranderingen is het geen verrassing dat betrokkenheid in bedrijven veel aandacht krijgt. De oude mechanistische manier van denken voldoet niet meer.

Talent hebben betekent dat je ergens heel goed in kunt worden. Iedereen heeft talent, maar niet iedereen heeft overal talent voor. Hoe ga je als organisatie om met het aanwezige talent van je medewerkers en hoe geef je hen de mogelijkheid om dit talent te ontwikkelen?  Tenminste, als je een omgeving wilt creëren waarin iedere medewerker dit talent kan ontdekken, ontwikkelen en benutten.

Hoe geef je succesvol leiding

Hoe geef je als manager succesvol leiding? Is dit door plan A en plan B te hebben? Als je bedenkt dat medewerkers nooit precies doen wat jij wilt, misschien wel. Tenminste, als je accepteert dat plan A van jou is en plan B van je medewerker. Als je accepteert dat hij anders denkt en werkt dan jij. En beseft dat dit niet zal veranderen. Tegelijkertijd draait jouw bestaansrecht om de prestaties die je met je team of je bedrijf levert.

10/28