De huidige generatie werknemers heeft graag dat hun manager hen proactief ondersteunt bij het stellen van hun doelen en het prioriteren van hun acties om deze te bereiken. Ze willen een manager die weet waar ze aan werken en hen daar actief in coacht.

Valkuilen van de micromanager

De micromanager is in de zakenwereld bijna een boeman geworden. Bijna niemand wil er voor werken. Weinig managers willen hem nog zijn.  

Er zijn leidinggevenden die koste wat kost willen vermijden zo’n micromanager te zijn. Zij geven hun werknemers de vrije hand en laten veel dingen los. Met de kans dat deze in het diepe verzuipen. En er zijn managers die er trots op zijn micromanager te zijn. Zij willen nauw bij de dagelijkse operatie betrokken zijn en met hun voeten in de modder staan. Beide kanten hebben hun nadelen.

De bekoring van waarderend leiderschap

Werk is een edelmoedige onderneming. Werk geeft ons de mogelijkheid voor betekenisvolle relaties, voor het laten zien van onze sterkten, voor  creativiteit en voor leren. Het is de taak van waarderende leiders om hiervoor te zorgen. Om de aantrekkelijkheid van werk te koesteren zodat het voorziet in de basisbehoeften voor mensen en het hen mogelijk maakt om zich trots te voelen voor de bijdrage die ze leveren aan het welbevinden van het bedrijf en van henzelf.

De praktijk van waarderende leiders

De manier van werken en de bedrijfsvoering verandert sterk, vooral aangejaagd door de technologische ontwikkelingen waar bedrijven mee te maken krijgen. Stil blijven staan is ‘not done’ als je in de toekomst een plek wilt claimen en wilt groeien. Dan kom je er niet onderuit om de ontwikkelingen te volgen.

het gesprek van de toekomst

De technologisering van de samenleving verandert de manier waarop organisaties werken. Dit gaat vaak samen met een behoefte aan cultuurverandering. In een cultuurdiagnose kan de huidige en de gewenste situatie daarin in beeld gebracht worden. In de gesprekken die organisaties hierover voeren, onderzoeken zij of en welke cultuurverandering wenselijk is, wat het goede is dat zij willen behouden en versterken, en welke bakens zij in hun cultuur en hun organisatie willen verzetten.

Wie wel eens binnen heeft gekeken bij Google zal zijn ogen uit hebben gekeken. Je komt terecht in een kleurrijke bijna Chocolate Factory – achtige wereld waarin je net als Charlie van de ene in de andere verbazing valt. Je wordt er helemaal blij van en voelt de energie en creativiteit in jezelf stromen. Het is een werkomgeving die absoluut positief bijdraagt aan een aantrekkelijk arbeidsklimaat.

de kracht van een waarderend gesprek

Waarderend onderzoeken is een benadering om verandering in organisaties en mensen positief vorm te geven. In een eerdere talenttip schreven we hier al meer over. Uitgangspunt is dat in iedere situatie iets goed gaat, iets dat kracht geeft en dat succesvol is. We onderzoeken wat dit is, wat mensen daarin verbindt en energie geeft en hoe dit versterkt kan worden. Van daaruit werken we aan een gezamenlijke toekomst.

Hoe houd je bereidheid tot verandering vast

Vasthouden van verandering gaat om het oppakken van nieuwe acties of acties die zijn blijven liggen en om aandacht vragen. Meer nog echter gaat het om het vasthouden van veranderbereidheid bij medewerkers. Dat is belangrijk, als je bedenkt dat betrokkenheid, draagvlak en motivatie onder medewerkers de crux vormen om verandering een positief continu proces te laten zijn.

Hoe maak je gedrag van medewerkers bespreekbaar

Gedrag van medewerkers bespreken is nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Vaak doen we het pas als er iets niet goed gaat of als we zien dat het gedrag niet bijdraagt aan het bereiken van de gewenste resultaten. Je reageert reactief in plaats van proactief. In feite heb je een slag gemist, maar hoe voorkom je dat nu? Hoe maak je gedrag op een prettige manier bespreekbaar?

waardering van talenten leidt tot bevlogen medewerkers

Het opsporen van de sterke punten van mensen en zich daar op concentreren is een doeltreffende manier voor managers om hen te helpen hun doelstellingen te realiseren en hen aan te moedigen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor wie zij werkelijk zijn.

10/13