Heb je je wel eens beledigd gevoeld en merkte je dat je dagen later nog steeds met dat moment bezig was? Als je zowel positieve als negatieve feedback krijgt over je werk, wat blijft je dan langer bij? Heb je nog steeds een levendige herinnering aan dat moment waarop jij jezelf voor schut zette bij je vrienden of familie ook als het jaren geleden is en iedereen dat allang vergeten is? Als dat het geval is dan ben je net als ieder mens.

De maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken is inmiddels losgelaten en we zien dat mensen weer terugkeren naar hun werkplek. Toch lijkt het erop dat thuiswerken niet zomaar een passerende trend is.

In een vorige talenttip is learning agility geïntroduceerd om mensen en organisaties wendbaarder te maken en klaar voor de toekomst waarin veranderingen steeds sneller gaan. Dat maakt het zinvol om nader naar learning agility te kijken.

Vooruitgang boeken werkt motiverend

We leven in een tijd waarin we van medewerkers meer zelfstandigheid en initiatief verwachten in hoe zij hun werk doen en zich daarin ontwikkelen. Dat zij klantgericht zijn en zich vaardigheden eigen maken die hierbij passen zoals communiceren, samenwerken, creatief zijn en probleemoplossend denken.

Wendbaar blijven met waarderend belonen

De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan snel en hebben invloed op organisaties. Wendbaar blijven is daarin vaak de grootste uitdaging.  Dat zie je wellicht ook terug in jouw bedrijf. Dit vraagt om een aanpassing van je strategie waarbij aandacht voor je medewerkers en de wijze waarop je met belonen omgaat een wezenlijk onderdeel zijn van je veranderingen.

De huidige generatie werknemers heeft graag dat hun manager hen proactief ondersteunt bij het stellen van hun doelen en het prioriteren van hun acties om deze te bereiken. Ze willen een manager die weet waar ze aan werken en hen daar actief in coacht.

Valkuilen van de micromanager

De micromanager is in de zakenwereld bijna een boeman geworden. Bijna niemand wil er voor werken. Weinig managers willen hem nog zijn.  

Er zijn leidinggevenden die koste wat kost willen vermijden zo’n micromanager te zijn. Zij geven hun werknemers de vrije hand en laten veel dingen los. Met de kans dat deze in het diepe verzuipen. En er zijn managers die er trots op zijn micromanager te zijn. Zij willen nauw bij de dagelijkse operatie betrokken zijn en met hun voeten in de modder staan. Beide kanten hebben hun nadelen.

De bekoring van waarderend leiderschap

Werk is een edelmoedige onderneming. Werk geeft ons de mogelijkheid voor betekenisvolle relaties, voor het laten zien van onze sterkten, voor  creativiteit en voor leren. Het is de taak van waarderende leiders om hiervoor te zorgen. Om de aantrekkelijkheid van werk te koesteren zodat het voorziet in de basisbehoeften voor mensen en het hen mogelijk maakt om zich trots te voelen voor de bijdrage die ze leveren aan het welbevinden van het bedrijf en van henzelf.

De praktijk van waarderende leiders

De manier van werken en de bedrijfsvoering verandert sterk, vooral aangejaagd door de technologische ontwikkelingen waar bedrijven mee te maken krijgen. Stil blijven staan is ‘not done’ als je in de toekomst een plek wilt claimen en wilt groeien. Dan kom je er niet onderuit om de ontwikkelingen te volgen.

het gesprek van de toekomst

De technologisering van de samenleving verandert de manier waarop organisaties werken. Dit gaat vaak samen met een behoefte aan cultuurverandering. In een cultuurdiagnose kan de huidige en de gewenste situatie daarin in beeld gebracht worden. In de gesprekken die organisaties hierover voeren, onderzoeken zij of en welke cultuurverandering wenselijk is, wat het goede is dat zij willen behouden en versterken, en welke bakens zij in hun cultuur en hun organisatie willen verzetten.

10/18