Vier manieren om een leercultuur te creëren

Hoe kun je de leercultuur in je team of organisatie verbeteren? Onderzoek laat namelijk zien dat maar weinig organisaties een goede leercultuur hebben.

De zich steeds sneller ontwikkelende technologie maakt dat we continu met veranderingen te maken krijgen. De kunst is om daarop te anticiperen of op zijn minst de veranderingen bij te benen. Dat vraagt om mogelijkheden om snel te groeien en je vaardigheden aan te passen. Wat je weet is minder relevant dan wat je kunt leren en het antwoord weten op vragen is minder belangrijk dan het in staat zijn om allereerst de juiste vragen te stellen.

coachend leiderschap

Coachend leiderschap wordt steeds belangrijker. Met alleen de baas spelen kom je er namelijk niet meer. De wereld om ons heen verandert razendsnel en als organisatie moet je je hier continue aan kunnen aanpassen. Managers kunnen niet meer alles zelf bepalen en zullen meer op resultaat moeten sturen. Dat is, zeker nu mensen vaker thuis of op afstand werken, steeds belangrijker.

Wat maakt iemand tot een goede baas?

Een goede baas is iemand die goed leiding kan geven. Maar wat is dat, goed leidinggeven?

Effectief delegeren is nog een hele kunst

Delegeren is voor leidinggevenden vaak een lastig punt. Van de manager die burn-out probeert te voorkomen of de ondernemer die probeert met vakantie te gaan. Ze willen wel delegeren, maar ze doen het niet. Het delegeren van werk aan anderen werkt voor hen niet. Niet delegeren is echter geen optie, zowel voor hun eigen gezondheid als die van het bedrijf niet.

Goed leiderschap is meer dan alleen een modewoord. Je kunt je hierin ontwikkelen.

Goed leiderschap is meer dan alleen een modewoord. Het is fundamenteel voor ondernemers en managers die verder willen kijken dan alleen kwartaaldoelen.

autonoom werken heeft de toekomst

Autonoom werken heeft de toekomst. Succes staat in de huidige industrie immers niet langer alleen meer in het teken van efficiëntie en productiviteit, maar ook van aanpassingsvermogen en innovatie. De traditionele manier van werken volstaat hiervoor niet meer.

Het belang van zelfreflectie in leiderschap

Goed leiderschap vormt de ruggengraat van een organisatie. Desondanks schiet het in de praktijk vaak tekort. Waarom is dit zo’n uitdaging?

We hebben behoefte aan goede managers

Goede managers zijn vandaag de dag harder nodig dan ooit. Dat besef is vooral in de laatste jaren ingedaald, na decennia waarin de rol van het management steeds verder werd uitgehold. De obsessie met visionaire leiders die voor de troepen uitlopen, heeft plaatsgemaakt voor een grotere erkenning van het belang van dagelijkse managementvaardigheden. Competente, goede managers zijn cruciaal gebleken, in tijden zoals de coronapandemie.

Waarderend leiderschap: een taal voor het leven

De op fouten gebaseerde management benaderingen hebben hun langste tijd gehad. De innovaties die in de huidige tijd nodig zijn verlangen geheel nieuwe patronen. Er is een hele reeks van vaardigheden die heel functioneel waren in de traditionele hiërarchische organisaties, maar niet meer passen in de zelfstandige, meer vrije organisatiestructuren die we nu nastreven.

10/123