Hoe houd je bereidheid tot verandering vast

Vasthouden van verandering gaat om het oppakken van nieuwe acties of acties die zijn blijven liggen en om aandacht vragen. Meer nog echter gaat het om het vasthouden van veranderbereidheid bij medewerkers. Dat is belangrijk, als je bedenkt dat betrokkenheid, draagvlak en motivatie onder medewerkers de crux vormen om verandering een positief continu proces te laten zijn.

Hoe maak je gedrag van medewerkers bespreekbaar

Gedrag van medewerkers bespreken is nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Vaak doen we het pas als er iets niet goed gaat of als we zien dat het gedrag niet bijdraagt aan het bereiken van de gewenste resultaten. Je reageert reactief in plaats van proactief. In feite heb je een slag gemist, maar hoe voorkom je dat nu? Hoe maak je gedrag op een prettige manier bespreekbaar?

Zoals we nu weten, heeft de coronacrisis behoorlijk wat veranderd in de manier waarop we werken. Thuiswerken is een geaccepteerd fenomeen aan het worden en er is een versnelde automatisering in de werkprocessen op gang aan het komen. We merken dat we minder afhankelijk moeten worden van landen zoals China, en dat we onze productie daarop aan moeten passen: flexibeler, kort-cyclischer en snel op- en af kunnen schalen. Ontwikkelingen die deels al aan de gang waren, maar door corona zijn versneld.

Werknemers zullen daarin mee moeten. Er wordt steeds meer zelfstandigheid en initiatief van hen verwacht: in hoe zij zich ontwikkelen en in hoe zij hun werk doen.

Goede resultaatafspraken houden medewerkers betrokken

De coronacrisis heeft veel zaken op zijn kop gezet. De toename van het thuiswerken en de verder doorgevoerde automatisering mede als gevolg daarvan, heeft de manier waarop wij met elkaar en met klanten samenwerken indringend veranderd. We werken steeds zelfstandiger. 

Deze veranderingen zijn naar verwachting structureel. Het wordt tijd om ze te verankeren in je organisatie en na te denken over hoe je op je resultaten wilt gaan sturen. En hoe je elkaar kunt helpen om de verandering blijvend te maken.

waardering van talenten leidt tot bevlogen medewerkers

Het opsporen van de sterke punten van mensen en zich daar op concentreren is een doeltreffende manier voor managers om hen te helpen hun doelstellingen te realiseren en hen aan te moedigen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor wie zij werkelijk zijn.

waardering

Op dit moment ben je als manager constant aan het schakelen om alle ballen in de lucht te houden. Er is weinig tijd voor overzicht en waar het allemaal naar toe gaat is onduidelijk. Hoe blijf je zaken dan voor? Hoe houd je medewerkers betrokken?

De weg naar gewenste resultaten

Het grootste probleem van iedere manager is hoe je medewerkers ertoe kunt brengen te doen wat jij van hen wilt als je er zelf niet bij bent. Als manager kun je wel denken dat je grip op de zaak hebt, maar vaak is dat een illusie. Medewerkers doen nooit precies wat hen is opgedragen. Ze brengen hun eigen stijl, behoeften en drijfveren mee en kunnen zelf bepalen of er daadwerkelijk iets gebeurt of niet.

herken jij talent

In mijn beginjaren werkte ik op een snel groeiende administratieve afdeling. Regelmatig kwamen nieuwe medewerkers de afdeling versterken. Zo ook Ruud. Hij was door de manager aangenomen vanwege zijn hoge opleiding.

vaak belonen we verkeerd

Gedrag dat je graag ziet, wil je als bedrijf stimuleren en belonen. De gemiddelde manager denkt dan al snel aan financiële prikkels zoals een prestatiebonus of een salarisverhoging. Aan een compliment of bedankje wordt minder snel gedacht. Terwijl dit volgens gedragswetenschappers zeker zo effectief of misschien zelfs effectiever is. Vaak belonen we verkeerd.

Waarderen in tijden van verandering

Je wilt heel graag verandering creëren in je bedrijf. Het is duidelijk dat dingen beter en sneller gedaan kunnen worden. Dat vraagt verandering van gedrag bij de medewerkers.  

100/107