het gesprek van de toekomst

De technologisering van de samenleving verandert de manier waarop organisaties werken. Dit gaat vaak samen met een behoefte aan cultuurverandering. In een cultuurdiagnose kan de huidige en de gewenste situatie daarin in beeld gebracht worden. In de gesprekken die organisaties hierover voeren, onderzoeken zij of en welke cultuurverandering wenselijk is, wat het goede is dat zij willen behouden en versterken, en welke bakens zij in hun cultuur en hun organisatie willen verzetten.

cultuurverandering in organisaties

De technologisering van de samenleving, die mede als gevolg van corona steeds zichtbaarder wordt, verandert de manier waarop wij werken en leven.

We hebben al laten zien dat dit gevolgen heeft voor zowel het arbeidsklimaat in bedrijven als voor de vraag welke bedrijven zullen overleven. In dit artikel gaan wij in op wat dit voor de behoefte aan cultuurverandering in organisaties betekent, en hoe je daar aan kunt werken.

In het afgelopen jaar is veel veranderd in hoe bedrijven werken en mensen leven. Toeleveringsketens waren kwetsbaar, de informatie erover was niet betrouwbaar, en klantbehoeften veranderden als gevolg van corona.

Bedrijven die al geïnvesteerd hadden in hun digitale kern en in online verdienmodellen, hebben zich met hoge snelheid aan kunnen passen. Hun omzet groeit momenteel 5x sneller dan die van bedrijven die achterblijven.

Wie wel eens binnen heeft gekeken bij Google zal zijn ogen uit hebben gekeken. Je komt terecht in een kleurrijke bijna Chocolate Factory – achtige wereld waarin je net als Charlie van de ene in de andere verbazing valt. Je wordt er helemaal blij van en voelt de energie en creativiteit in jezelf stromen. Het is een werkomgeving die absoluut positief bijdraagt aan een aantrekkelijk arbeidsklimaat.

handreiking 21e eeuwse vaardigheden

De wereld verandert momenteel snel. We moeten nadenken over hoe we in ons werk en deze wereld willen staan. Hoe iemand zich daarin beweegt, is een keuze waar, wat we 21e eeuwse vaardigheden noemen een rol in spelen. Vaardigheden die nodig zijn om bij te blijven en bij te dragen aan de veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Het onderwijs en de overheid trekken hier momenteel hard aan.

(meer…)

Hoe vaardig ben jij in de maakindustrie

Hoe vaardig ben jij in de maakindustrie? Zit je nog op het niveau van industrie 3.0 of ben je al bezig met industrie 4.0? En wat vraagt dat aan vaardigheden?

Op basis van de afbeelding hieronder zou je al bijna de geschiedenis van de maakindustrie willen schrijven: ‘Er was eens…’. Dat gaan we echter niet doen, daar zijn anderen beter in.

de kracht van een waarderend gesprek

Waarderend onderzoeken is een benadering om verandering in organisaties en mensen positief vorm te geven. In een eerdere talenttip schreven we hier al meer over. Uitgangspunt is dat in iedere situatie iets goed gaat, iets dat kracht geeft en dat succesvol is. We onderzoeken wat dit is, wat mensen daarin verbindt en energie geeft en hoe dit versterkt kan worden. Van daaruit werken we aan een gezamenlijke toekomst.

stop niet met leren

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers blijven leren? Zodat ze nieuwe vaardigheden opdoen, die ze in de praktijk ook toepassen? Dan weet je dat alleen een training of een opleiding niet voldoende is. Ze zullen er tijdens het leren ook mee moeten kunnen stoeien in de praktijk, om het zich eigen te maken en te leren zien wat voor hen werkt.

Veel bedrijven, en zeker MKB-bedrijven, vinden het lastig om dat vorm te geven. Terwijl de markt, ook de arbeidsmarkt, daar wel om vraagt.

blijven leren met subsidieregeling slim

Herken jij als MKB-werkgever één of meer van de onderstaande vragen:

  • Kunnen mijn medewerkers zich voldoende ontwikkelen?
  • Benut ik het potentieel van medewerkers voldoende?
  • Hoe kan ik bevorderen dat zij blijven leren?
  • Hoe kan ik tegelijkertijd toch blijven werken aan de gewenste resultaten?

Hoe houd je bereidheid tot verandering vast

Vasthouden van verandering gaat om het oppakken van nieuwe acties of acties die zijn blijven liggen en om aandacht vragen. Meer nog echter gaat het om het vasthouden van veranderbereidheid bij medewerkers. Dat is belangrijk, als je bedenkt dat betrokkenheid, draagvlak en motivatie onder medewerkers de crux vormen om verandering een positief continu proces te laten zijn.

20/35