Wendbaar blijven met waarderend belonen

De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan snel en hebben invloed op organisaties. Wendbaar blijven is daarin vaak de grootste uitdaging.  Dat zie je wellicht ook terug in jouw bedrijf. Dit vraagt om een aanpassing van je strategie waarbij aandacht voor je medewerkers en de wijze waarop je met belonen omgaat een wezenlijk onderdeel zijn van je veranderingen.

Weerstand tegen veranderen is zonder meer de meest gebruikte term als er in organisaties over medewerkers en hun reactie op veranderen wordt gepraat. Want veranderen is pas succesvol als de verandering ook op de werkvloer plaatsvindt. Iedere verandering immers moet door medewerkers gerealiseerd worden, in hun manier van werken en in de omgang met klanten en collega’s.

De huidige generatie werknemers heeft graag dat hun manager hen proactief ondersteunt bij het stellen van hun doelen en het prioriteren van hun acties om deze te bereiken. Ze willen een manager die weet waar ze aan werken en hen daar actief in coacht.

Valkuilen van de micromanager

De micromanager is in de zakenwereld bijna een boeman geworden. Bijna niemand wil er voor werken. Weinig managers willen hem nog zijn.  

Er zijn leidinggevenden die koste wat kost willen vermijden zo’n micromanager te zijn. Zij geven hun werknemers de vrije hand en laten veel dingen los. Met de kans dat deze in het diepe verzuipen. En er zijn managers die er trots op zijn micromanager te zijn. Zij willen nauw bij de dagelijkse operatie betrokken zijn en met hun voeten in de modder staan. Beide kanten hebben hun nadelen.

De bekoring van waarderend leiderschap

Werk is een edelmoedige onderneming. Werk geeft ons de mogelijkheid voor betekenisvolle relaties, voor het laten zien van onze sterkten, voor  creativiteit en voor leren. Het is de taak van waarderende leiders om hiervoor te zorgen. Om de aantrekkelijkheid van werk te koesteren zodat het voorziet in de basisbehoeften voor mensen en het hen mogelijk maakt om zich trots te voelen voor de bijdrage die ze leveren aan het welbevinden van het bedrijf en van henzelf.

Als er één lichtpuntje is dat de coronapandemie heeft opgeleverd, is het dat zij bedrijven tot innoveren heeft aangezet. Veranderde werkomstandigheden en nieuwe klantbehoeften hebben tot meer nieuwe plannen, processen en producten geleid dan we ooit hebben gezien.

De praktijk van waarderende leiders

De manier van werken en de bedrijfsvoering verandert sterk, vooral aangejaagd door de technologische ontwikkelingen waar bedrijven mee te maken krijgen. Stil blijven staan is ‘not done’ als je in de toekomst een plek wilt claimen en wilt groeien. Dan kom je er niet onderuit om de ontwikkelingen te volgen.

Op weg naar een modern maakbedrijf

De technologisering van de samenleving verandert de manier waarop bedrijven werken. We hebben geconstateerd dat dit gevolgen heeft voor de organisatiecultuur, het leiderschap en het arbeidsklimaat. Het is zinvol om met werknemers en anderen het gesprek te voeren om te kijken welke toekomst wenselijk is.

het gesprek van de toekomst

De technologisering van de samenleving verandert de manier waarop organisaties werken. Dit gaat vaak samen met een behoefte aan cultuurverandering. In een cultuurdiagnose kan de huidige en de gewenste situatie daarin in beeld gebracht worden. In de gesprekken die organisaties hierover voeren, onderzoeken zij of en welke cultuurverandering wenselijk is, wat het goede is dat zij willen behouden en versterken, en welke bakens zij in hun cultuur en hun organisatie willen verzetten.

In het afgelopen jaar is veel veranderd in hoe bedrijven werken en mensen leven. Toeleveringsketens waren kwetsbaar, de informatie erover was niet betrouwbaar, en klantbehoeften veranderden als gevolg van corona.

Bedrijven die al geïnvesteerd hadden in hun digitale kern en in online verdienmodellen, hebben zich met hoge snelheid aan kunnen passen. Hun omzet groeit momenteel 5x sneller dan die van bedrijven die achterblijven.

10/19