What about computational thinking

Personeelstekorten in de maakindustrie. Die wil je niet. Toch zijn ze er, zoals in onderhand elke branche momenteel. Automatisering en robotisering bieden wellicht oplossingen, voor laagwaardig en eenvoudig werk althans. Maar hier zijn ICT-ers voor nodig, en daar is ook tekort aan. No-code en low-code platforms bieden mogelijk oplossingen, maar hier heb je wel 21e eeuwse vaardigheden zoals computational thinking voor nodig.

Wendbaar blijven met waarderend belonen

De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan snel en hebben invloed op organisaties. Wendbaar blijven is daarin vaak de grootste uitdaging.  Dat zie je wellicht ook terug in jouw bedrijf. Dit vraagt om een aanpassing van je strategie waarbij aandacht voor je medewerkers en de wijze waarop je met belonen omgaat een wezenlijk onderdeel zijn van je veranderingen.

Weerstand tegen veranderen is zonder meer de meest gebruikte term als er in organisaties over medewerkers en hun reactie op veranderen wordt gepraat. Want veranderen is pas succesvol als de verandering ook op de werkvloer plaatsvindt. Iedere verandering immers moet door medewerkers gerealiseerd worden, in hun manier van werken en in de omgang met klanten en collega’s.

De bekoring van waarderend leiderschap

Werk is een edelmoedige onderneming. Werk geeft ons de mogelijkheid voor betekenisvolle relaties, voor het laten zien van onze sterkten, voor  creativiteit en voor leren. Het is de taak van waarderende leiders om hiervoor te zorgen. Om de aantrekkelijkheid van werk te koesteren zodat het voorziet in de basisbehoeften voor mensen en het hen mogelijk maakt om zich trots te voelen voor de bijdrage die ze leveren aan het welbevinden van het bedrijf en van henzelf.

Als er één lichtpuntje is dat de coronapandemie heeft opgeleverd, is het dat zij bedrijven tot innoveren heeft aangezet. Veranderde werkomstandigheden en nieuwe klantbehoeften hebben tot meer nieuwe plannen, processen en producten geleid dan we ooit hebben gezien.

De praktijk van waarderende leiders

De manier van werken en de bedrijfsvoering verandert sterk, vooral aangejaagd door de technologische ontwikkelingen waar bedrijven mee te maken krijgen. Stil blijven staan is ‘not done’ als je in de toekomst een plek wilt claimen en wilt groeien. Dan kom je er niet onderuit om de ontwikkelingen te volgen.

Op weg naar een modern maakbedrijf

De technologisering van de samenleving verandert de manier waarop bedrijven werken. We hebben geconstateerd dat dit gevolgen heeft voor de organisatiecultuur, het leiderschap en het arbeidsklimaat. Het is zinvol om met werknemers en anderen het gesprek te voeren om te kijken welke toekomst wenselijk is.

het gesprek van de toekomst

De technologisering van de samenleving verandert de manier waarop organisaties werken. Dit gaat vaak samen met een behoefte aan cultuurverandering. In een cultuurdiagnose kan de huidige en de gewenste situatie daarin in beeld gebracht worden. In de gesprekken die organisaties hierover voeren, onderzoeken zij of en welke cultuurverandering wenselijk is, wat het goede is dat zij willen behouden en versterken, en welke bakens zij in hun cultuur en hun organisatie willen verzetten.

cultuurverandering in organisaties

De technologisering van de samenleving, die mede als gevolg van corona steeds zichtbaarder wordt, verandert de manier waarop wij werken en leven.

We hebben al laten zien dat dit gevolgen heeft voor zowel het arbeidsklimaat in bedrijven als voor de vraag welke bedrijven zullen overleven. In dit artikel gaan wij in op wat dit voor de behoefte aan cultuurverandering in organisaties betekent, en hoe je daar aan kunt werken.

In het afgelopen jaar is veel veranderd in hoe bedrijven werken en mensen leven. Toeleveringsketens waren kwetsbaar, de informatie erover was niet betrouwbaar, en klantbehoeften veranderden als gevolg van corona.

Bedrijven die al geïnvesteerd hadden in hun digitale kern en in online verdienmodellen, hebben zich met hoge snelheid aan kunnen passen. Hun omzet groeit momenteel 5x sneller dan die van bedrijven die achterblijven.

10/23