Kritisch denken, kun je dat leren

De wereld digitaliseert, wordt internationaler en werk vindt vaker op afstand plaats. Er komt meer maatwerk, met grote hoeveelheden informatie en we schakelen sneller. Werken en leven wordt complexer. Om hierin mee te kunnen zijn 21e eeuwse vaardigheden nodig, 11 wereldwijd erkende vaardigheden die nodig geacht zijn om het werk van deze eeuw aan te kunnen.

Heb je je wel eens beledigd gevoeld en merkte je dat je dagen later nog steeds met dat moment bezig was? Als je zowel positieve als negatieve feedback krijgt over je werk, wat blijft je dan langer bij? Heb je nog steeds een levendige herinnering aan dat moment waarop jij jezelf voor schut zette bij je vrienden of familie ook als het jaren geleden is en iedereen dat allang vergeten is? Als dat het geval is dan ben je net als ieder mens.

What about computational thinking

Personeelstekorten in de maakindustrie. Die wil je niet. Toch zijn ze er, zoals in onderhand elke branche momenteel. Automatisering en robotisering bieden wellicht oplossingen, voor laagwaardig en eenvoudig werk althans. Maar hier zijn ICT-ers voor nodig, en daar is ook tekort aan. No-code en low-code platforms bieden mogelijk oplossingen, maar hier heb je wel 21e eeuwse vaardigheden zoals computational thinking voor nodig.

De maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken is inmiddels losgelaten en we zien dat mensen weer terugkeren naar hun werkplek. Toch lijkt het erop dat thuiswerken niet zomaar een passerende trend is.

kernvaardigheden van de toekomst

Wat zijn de kernvaardigheden van de toekomst? Het antwoord op die vraag begint bij de 21e eeuwse vaardigheden en het advies van het Platform Onderwijs 2032. Wie succesvol wil zijn én blijven, doet er goed om aan die vaardigheden te ontwikkelen. De focus op Learning Agility helpt daarbij.

In een vorige talenttip is learning agility geïntroduceerd om mensen en organisaties wendbaarder te maken en klaar voor de toekomst waarin veranderingen steeds sneller gaan. Dat maakt het zinvol om nader naar learning agility te kijken.

Vooruitgang boeken werkt motiverend

We leven in een tijd waarin we van medewerkers meer zelfstandigheid en initiatief verwachten in hoe zij hun werk doen en zich daarin ontwikkelen. Dat zij klantgericht zijn en zich vaardigheden eigen maken die hierbij passen zoals communiceren, samenwerken, creatief zijn en probleemoplossend denken.

Hoe kun je aan gedragsverandering van werknemers werken

Er is bijna geen organisatie meer waar gedragsverandering niet aan de orde is. We willen betrokkenheid, beter luisteren, klantgerichter gedrag, faciliterend leidinggeven, beter communiceren, meer ondernemerschap, creativiteit, flexibiliteit, inspirerend leiderschap, beter samenwerken, integriteit, meer eigen initiatief & verantwoordelijkheid en ga zo maar door.

Wendbaar blijven met waarderend belonen

De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan snel en hebben invloed op organisaties. Wendbaar blijven is daarin vaak de grootste uitdaging.  Dat zie je wellicht ook terug in jouw bedrijf. Dit vraagt om een aanpassing van je strategie waarbij aandacht voor je medewerkers en de wijze waarop je met belonen omgaat een wezenlijk onderdeel zijn van je veranderingen.

De huidige generatie werknemers heeft graag dat hun manager hen proactief ondersteunt bij het stellen van hun doelen en het prioriteren van hun acties om deze te bereiken. Ze willen een manager die weet waar ze aan werken en hen daar actief in coacht.

10/27