De huidige generatie werknemers heeft graag dat hun manager hen proactief ondersteunt bij het stellen van hun doelen en het prioriteren van hun acties om deze te bereiken. Ze willen een manager die weet waar ze aan werken en hen daar actief in coacht.

blijf werknemers ook na corona in beeld houden

De pandemie is nog niet voorbij of de eerste berichten verschijnen dat werkgevers weer moeilijker aan personeel komen. We zijn nog niet helemaal terug op het niveau van 2019, maar naast het betrokken en productief houden van werknemers komt daarmee ook weer de zorg van het vasthouden en aantrekken ervan om de hoek kijken. Tel daarbij op dat verwacht wordt dat veel werknemers door de automatisering moeite zullen hebben om bij te blijven in de arbeidsmarkt, dan komt ook nog de zorg voor de persoonlijke ontwikkeling en het blijven leren van werknemers erbij.

Blijven leren voor de toekomst

Rijen zegt hem al te hebben en Brainport-Eindhoven is er ook druk mee bezig: de fabriek van de toekomst. Daarin worden repeterende handelingen voor de mens uitgebannen. Machines doen het geestdodende werk en rijdende robots houden 3D-printers en machines in de gaten die de producten uitspugen. En ze brengen volle kratten naar het magazijn.

Als er één lichtpuntje is dat de coronapandemie heeft opgeleverd, is het dat zij bedrijven tot innoveren heeft aangezet. Veranderde werkomstandigheden en nieuwe klantbehoeften hebben tot meer nieuwe plannen, processen en producten geleid dan we ooit hebben gezien.

Op weg naar een modern maakbedrijf

De technologisering van de samenleving verandert de manier waarop bedrijven werken. We hebben geconstateerd dat dit gevolgen heeft voor de organisatiecultuur, het leiderschap en het arbeidsklimaat. Het is zinvol om met werknemers en anderen het gesprek te voeren om te kijken welke toekomst wenselijk is.

handreiking 21e eeuwse vaardigheden

De wereld verandert momenteel snel. We moeten nadenken over hoe we in ons werk en deze wereld willen staan. Hoe iemand zich daarin beweegt, is een keuze waar, wat we 21e eeuwse vaardigheden noemen een rol in spelen. Vaardigheden die nodig zijn om bij te blijven en bij te dragen aan de veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Het onderwijs en de overheid trekken hier momenteel hard aan.

(meer…)

Hoe vaardig ben jij in de maakindustrie

Hoe vaardig ben jij in de maakindustrie? Zit je nog op het niveau van industrie 3.0 of ben je al bezig met industrie 4.0? En wat vraagt dat aan vaardigheden?

Op basis van de afbeelding hieronder zou je al bijna de geschiedenis van de maakindustrie willen schrijven: ‘Er was eens…’. Dat gaan we echter niet doen, daar zijn anderen beter in.

de kracht van een waarderend gesprek

Waarderend onderzoeken is een benadering om verandering in organisaties en mensen positief vorm te geven. In een eerdere talenttip schreven we hier al meer over. Uitgangspunt is dat in iedere situatie iets goed gaat, iets dat kracht geeft en dat succesvol is. We onderzoeken wat dit is, wat mensen daarin verbindt en energie geeft en hoe dit versterkt kan worden. Van daaruit werken we aan een gezamenlijke toekomst.

stop niet met leren

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers blijven leren? Zodat ze nieuwe vaardigheden opdoen, die ze in de praktijk ook toepassen? Dan weet je dat alleen een training of een opleiding niet voldoende is. Ze zullen er tijdens het leren ook mee moeten kunnen stoeien in de praktijk, om het zich eigen te maken en te leren zien wat voor hen werkt.

Veel bedrijven, en zeker MKB-bedrijven, vinden het lastig om dat vorm te geven. Terwijl de markt, ook de arbeidsmarkt, daar wel om vraagt.

blijven leren met subsidieregeling slim

Herken jij als MKB-werkgever één of meer van de onderstaande vragen:

  • Kunnen mijn medewerkers zich voldoende ontwikkelen?
  • Benut ik het potentieel van medewerkers voldoende?
  • Hoe kan ik bevorderen dat zij blijven leren?
  • Hoe kan ik tegelijkertijd toch blijven werken aan de gewenste resultaten?

10/18