coachend leiderschap

Coachend leiderschap wordt steeds belangrijker. Met alleen de baas spelen kom je er namelijk niet meer. De wereld om ons heen verandert razendsnel en als organisatie moet je je hier continue aan kunnen aanpassen. Managers kunnen niet meer alles zelf bepalen en zullen meer op resultaat moeten sturen. Dat is, zeker nu mensen vaker thuis of op afstand werken, steeds belangrijker.

Effectief delegeren is nog een hele kunst

Delegeren is voor leidinggevenden vaak een lastig punt. Van de manager die burn-out probeert te voorkomen of de ondernemer die probeert met vakantie te gaan. Ze willen wel delegeren, maar ze doen het niet. Het delegeren van werk aan anderen werkt voor hen niet. Niet delegeren is echter geen optie, zowel voor hun eigen gezondheid als die van het bedrijf niet.

autonoom werken heeft de toekomst

Autonoom werken heeft de toekomst. Succes staat in de huidige industrie immers niet langer alleen meer in het teken van efficiëntie en productiviteit, maar ook van aanpassingsvermogen en innovatie. De traditionele manier van werken volstaat hiervoor niet meer.

Ontdek de kracht van autonoom werken

In de dynamische wereld van de maakindustrie staat succes vandaag de dag niet langer alleen in het teken van efficiëntie en productiviteit, maar ook van aanpassingsvermogen en innovatie. De traditionele manier van werken volstaat niet meer.

gedrag bespreekbaar maken

SPREEK JIJ MEDEWERKERS OOK ALTIJD TE LAAT AAN?

Ben jij ook zo dat je medewerkers eigenlijk te laat aanspreekt? Pas als je ziet dat het niet goed gaat en dat het gedrag van de medewerker daar niet aan bijdraagt?

hoe voer je nou een goed gesprek

Communiceren is belangrijk. Zeker voor managers. Hun werk bestaat immers vooral uit praten. Zij moeten steeds bepalen wat ze willen aankaarten en hoe ze dat het beste kunnen doen. Dingen omzeilen of uit de weg gaan helpt voor hen niet. Erover in conflict gaan en de ander de schuld geven helpt ook niet.

het klantgesprek: basis voor goede resultaatafspraken

De ontwikkelingen in de techniek en het hybride werken dat na COVID opgekomen is, hebben de manier waarop wij werken en communiceren indringend veranderd. We werken zelfstandiger, meer online, niet meer altijd op dezelfde werkplek en steeds vaker ook in wisselende teams.

Deze veranderingen zijn structureel. Ze vragen om verankering in je organisatie en dat je nadenkt over hoe je op je resultaten stuurt.

Oog hebben voor bevlogen medewerkers

Je hoort wel eens dat iedereen kan zijn wat hij of zij wil. Als je er maar hard genoeg voor werkt.

herken jij talent

Heb je weer eens iemand aangenomen vanwege zijn opleiding? Dan kan het zijn dat ie zijn werk goed doet, maar misschien ook niet.

Het goede gesprek

Hoe breng je ‘het goede gesprek’ op gang in je organisatie? Het gesprek dat leidt tot betere prestaties en hogere betrokkenheid? Dat is een vraag waar velen mee worstelen.

10/65