Ebook

Meer resultaat in korte tijd

Ervaar jij ook dat het vaak lastig is om medewerkers:

  • Mee te krijgen in verandering?
  • Te stimuleren om te blijven leren?
  • Zich de vaardigheden eigen te laten maken die nodig zijn?

Terwijl de ontwikkelingen momenteel, mede als gevolg van corona, erg snel gaan:

  • Thuiswerken heeft een boost gekregen.
  • Productie is en wordt teruggehaald naar Europa.
  • In werkprocessen is een versnelde automatisering op gang gekomen.

Voor veel ondernemers gaat het om aanpassen, snel reageren en creatieve oplossingen bedenken. Om mee te kunnen gaan met de toenemende complexiteit en onzekerheid in de wereld en daar steeds op in te spelen met nieuwe oplossingen.

Van werknemers wordt meer zelfstandigheid verwacht

Van werknemers wordt meer zelfstandigheid en initiatief verwacht, in hoe zij hun werk doen en zich daarin ontwikkelen. Dat zij klantgericht zijn en zich ’21 eeuwse’ vaardigheden eigen maken zoals communiceren, samenwerken, creatief en probleemoplossend denken. Met leerprocessen die steeds meer ‘al doende op de werkvloer’ plaatsvinden.

Hoe geef je daar goed leiding aan?

Hoe geef je als manager op een goede manier leiding aan dit proces? Hoe zorg je ervoor dat je de benodigde resultaten steeds opnieuw weet te bereiken? Hoe geef je medewerkers de ruimte die zij daarin nodig hebben? Hoe stimuleer je hen om zich blijvend te ontwikkelen en productief en betrokken te blijven? Wat vraagt dit anno 2021 van leidinggevenden?

Het Ebook ‘meer resultaat in korte tijd’

In het Ebook “Meer resultaat in korte tijd” werken wij een aanpak uit die dat mogelijk maakt en prestaties in korte tijd aanzienlijk kan verbeteren. Onze ervaring is dat deze aanpak binnen 6-9 maanden tijd tot zelfs 10% of meer betere resultaten leidt.

Vraag het Ebook aan. Je ontvangt dan ook meteen de Talenttip.