handreiking 21e eeuwse vaardigheden

Handreiking 21e eeuwse vaardigheden.pngDe manier waarop wij werken verandert, met digitalisering, internationalisering en thuiswerken. We moeten meer met elkaar samenwerken: internationaal, in teams, met klanten en toeleveranciers, online en virtueel, en steeds grotere hoeveelheden informatie verwerken.

Werknemers worden geacht zelfstandiger te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Managers worden geacht meer coach te zijn.

We hebben andere vaardigheden nodig, en de ontwikkelingen hierin gaan snel. Het gaat om wat genoemd wordt ’21e eeuwse’ vaardigheden. Vaardigheden zoals kritisch denken, samenwerken, probleem oplossen, communiceren, ICT-vaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden.

Deze vaardigheden zijn niet perse nieuw, maar onontbeerlijk om mee te blijven doen in deze eeuw. Ze zijn niet alleen in het onderwijs, maar ook in het ‘blijven leren’ voor werknemers van belang. Leren, dat steeds meer op de werkvloer plaatsvindt en waarin de manager een belangrijke rol heeft.  

Wij hebben daarom voor managers de Handreiking 21e eeuwse vaardigheden opgesteld. 

Filmpje gebruiken HANDREIKING

Het filmpje hieronder laat zien hoe je met de Handreiking kunt werken.