Autonoom werken, hoe bevorder je dat?

Als leidinggevende zul je jezelf best wel eens afvragen hoe je medewerkers autonomer kunt laten werken, zonder op het resultaat in te boeten. 

Autonomie is een psychologische basisbehoefte, die de motivatie en de prestaties van mensen verhoogt, en bedrijven wendbaarder en flexibeler maakt. Je hebt er niks aan als mensen voor elke beslissing naar hun baas moeten stappen en door allerlei hiërarchische lagen heen moeten. Als zij in staat gesteld worden om zelf oplossingen te bedenken voor veranderende vragen van klanten of vragen waar zij tegenaan lopen, kom je een stuk verder. 

Hoe bevorder je autonomie?

Hoe bevorder je autonomie? Als je te sturend bent, is er weinig ruimte voor autonomie en neemt de motivatie van werknemers voor het werk en om erin te willen leren af. Als je te weinig stuurt, kan de manier waarop het werk wordt uitgevoerd afbreuk doen aan waar je als team en als organisatie voor staat. 

Autonomie gaat dus altijd gepaard met het bespreken van elkaars verwachtingen over hoe het werk uitgevoerd wordt.  Dat kun je natuurlijk als manager met individuele medewerkers doen, het beste is echter om dat ook op teamniveau te doen. We werken steeds meer in teams samen, daarom is het goed om er ook als team over af te stemmen. 

Als je over autonomie praat kun je, op uitzonderingen na, het beste over autonoom werkende teams praten, die een duidelijk omschreven doel en kaders meekrijgen waarbinnen zij werken. Zoals wij dat in ons programma doen. 

Medewerkers kunnen dan zelf onderling afspreken wat zij hier van elkaar in verwachten en welke rol zij daarin willen nemen. Dat biedt ruimte om te accepteren dat niet iedereen alles kan en om in het werk te kunnen groeien, ook op het vlak van autonoom werken.

autonoom werken en autonomie