De Ideeënfabriek

IdeeënfabriekDe Ideeënfabriek is een prijswinnende manier om klanten en medewerkers uit alle lagen van de organisatie te betrekken bij het innoveren van processen. De Ideeënfabriek is ontwikkeld om de kracht van ideeën en oplossingen ‘van onderop’ uit de organisatie beter te benutten.

In groepsverband, met 8 tot 20 deelnemers, kom je in één dag tot oplossingen voor een concrete vraagstelling.

Door de manier van vragen gaan de deelnemers positief en toekomstgericht met elkaar in gesprek. Aan het einde van de dag staan de beste ideeën en oplossingen bovenaan, en is duidelijk wie zich aan welke oplossing wilt verbinden.

De kracht van de Ideeënfabriek ligt in het mobiliseren van medewerkers die zelf vaak het beste weten waar oplossingen voor concrete vraagstukken en veranderthema’s liggen. Door deze oplossingen zelf te benoemen en er vervolgens mee aan de slag te gaan gaat men zich ‘als vanzelf’ verantwoordelijk voelen voor het slagen van de ‘eigen’ oplossing.

Deze werkwijze levert veel commitment en energie voor de gekozen oplossingen op.

Vraagstukken die kunnen worden opgepakt

De vraagstukken die met de Ideeënfabriek kunnen worden opgepakt zijn divers van aard. Zoals onder meer klant- en resultaatgericht werken, efficiënter en slimmer werken, met elkaar communiceren en samenwerken, werkdruk en werkplezier. Het kan ook gaan over thema’s zoals samenwerken met andere bedrijven, organisaties en/of klanten.

Deelnemers aan de Ideeënfabriek

“De Ideeënfabriek is een goede methode om een project op te starten. Ideeën worden samengevat en een duidelijk stappenplan komt naar voren. Er wordt om actieve deelname gevraagd, door de manier waarop gewerkt wordt is iedereen vanzelf betrokken.”

“Het tweegesprek aan het begin met de vraag naar een goede persoonlijke ervaring over de opgestelde vragen levert al veel info op. Beter dan een open gesprek.”

Voorbereiding

Voorafgaand aan de Ideeënfabriek is nodig om na te denken over de concrete vraag ervoor, het doel dat ermee bereikt moet worden en wie wordt uitgenodigd. Op grond daarvan worden de uitnodigingen verstuurd en de Ideeënfabriek ‘speelklaar’ gemaakt. Wij onderzoeken daarom vooraf: 

  • Voor welke specifieke vraagstelling naar oplossingen wordt gezocht.
  • Welk doel men voor ogen heeft. Is het teambuilding en bewustwording? Is het komen tot oplossingen die uitgewerkt en ingevoerd worden? Gaat het om verbetering van samenwerking tussen organisaties? Of is het een ander doel?
  • Hoe de uitvoering het beste op de vraagstelling en het beoogde doel kan worden ingericht.

Nazorg

De Ideeënfabriek levert als regel een rijke oogst aan ideeën op. Deze moeten nog worden geborgd en uitgewerkt. Nog tijdens of na de Ideeënfabriek staan we daarom samen met elkaar stil bij de ideeënoogst en de vervolgacties ervoor. Door deze vervolgacties door de werknemers zelf uit te laten werken komt de kracht van de Ideeënfabriek pas echt goed tot zijn recht. Wij kunnen dit proces begeleiden.

Praktische informatie

Afhankelijk van het doel en de vraagstelling duurt een Ideeënfabriek gemiddeld 1 dag. Mail of bel ons als je belangstelling ervoor hebt.