leiderschapsscan

quick scan

De Leiderschapsscan richt zich op hoe het leiderschap en de samenwerking in je bedrijf worden ervaren. Samen met medewerkers en leidinggevenden breng je met de Leiderschapsscan de huidige situatie in het bedrijf in beeld. Dit levert je een basis op voor voor talentgericht en op sterkten gebaseerd werken en voor positieve op de toekomst gerichte persoonlijke en organisatieontwikkeling.

 

 

 WAARUIT BESTAAT DE leiderschapsscan?

De Leiderschapsscan bestaat uit een vragenlijst die door medewerkers en een vragenlijst die door de leidinggevende wordt ingevuld. De resultaten verwerken wij in een rapport met onze adviezen. In een adviesgesprek lichten wij de resultaten toe en bespreken we de stappen die op basis hiervan kunnen worden gezet. 

WAT LEVERT DE Leiderschapsscan OP? 

  • Een beeld van de verbetermogelijkheden in het bedrijf, met directe input van medewerkers en leidinggevenden wat draagvlak voor verbetering creëert.
  • Een basis voor leidinggevenden, om het gesprek over het vakmanschap en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers op een positieve manier aan te gaan.
  • Kansen voor duurzame en positief gerichte verbetering van werkprocessen.
  • Inzichten voor de ontwikkeling van talentgericht leiderschap en het versterken van de leerprocessen.
  • Een 0-meting als startpunt voor de vervolgstappen.

Meer weten?

Bel of mail ons dan. Je kunt echter ook alvast aangeven waarom je  belangstelling voor de Leiderschapsscan hebt.

Dan maken we daarna even kennis, vrijblijvend natuurlijk. Als de Quick Scan niet de beste oplossing voor je is, vertellen we je dat ook. 

Theo_en_Jo-contactformulier-removebg