Online Masterclass: 

 

Samen Werken aan Sterke Resultaten

 

Interactieve Online Masterclass

Woensdag 25 mei 2022, 13:00 uur

masterclass samen werken aan concrete resultaten

Een gesprek over waarderend leiderschap en prestatieverbetering

M

MASTERCLASS

Ben jij werkgever? herken jij dat:

De manieren waarop wij werken en met klanten samenwerken veranderen?

 • Dit per klant en per medewerker anders is en maatwerk vereist?
 • Van teams en werknemers steeds meer zelfstandigheid, ondernemerschap en eigen initiatief wordt verwacht?
 • Dat dit nog niet zo gemakkelijk is en dat gedrag vaak niet mee verandert? 

Dan is dat begrijpelijk, want organisatieverandering levert in 70% van de gevallen niet het gewenste resultaat op. 

Wil jij hier wat aan doen en heb je oog voor het belang van je medewerkers hierin?

verandering begint met betrokken medewerkers

Verandering begint met betrokken medewerkers en concrete resultaten om naar toe te werken. Wil je ander gedrag? Vraag dan om ander gedrag. Wil je betere resultaten? Verlang dan acties ter verbetering van het resultaat voor de klant of het bedrijf. Laat dat vooral door medewerkers zelf doen, die samen met het team hun doelen daarin stellen. 

Dit vereist leiderschap, dat teams en medewerkers coacht en op een positieve manier waardeert en beloont in het bereiken van deze doelen. 

In de Masterclass, die in kleine kring plaatsvindt en interactief is, leer je hoe je het gesprek daarover kunt voeren.  

Veranderen heeft concrete doelen en stappen nodig

Om te veranderen zijn concrete doelen en stappen nodig. 

Concrete doelen geven teams en medewerkers richting en stimuleren om te veranderen. Zeker als ze er zelf invloed op hebben en gewaardeerd en op de goede manier beloond worden in hun voortgang daarin.

Concrete stappen zijn nodig om medewerkers te betrekken bij de oplossingen die nodig zijn en vanuit een gezamenlijke stip aan de horizon aan die doelen te werken. Zodat ieder voor zich gericht aan zijn of haar eigen gedrag daarin kan werken en zich de vaardigheden ervoor eerder eigen maakt. Hierbij zijn niet de procedures en de voorschriften leidend, maar de mens in het team en de medewerker en wat die op elk moment nodig heeft.

WAT KOMT VOORBIJ IN DE MASTERCLASS?

In deze online Masterclass leer je:

 • Welke vijf concrete stappen helpen om verandering vorm te geven en te bestendigen.
 • Dat je persoonlijke ontwikkeling op basis daarvan anders invulling kunt geven.
 • Hoe je waarderende, onderzoekende gesprekken voert en wat het belang daarvan is.
 • Hoe je medewerkers en teams effectief betrekt en meteen in de actiestand krijgt.
 • Wat het belang van de ‘what’s in it for me’ vraag van medewerkers hierin is. 
 • Hoe je concrete doelen formuleert om samen met je team aan te werken.
 • Op welke manier je elkaar kunt helpen in het gedrag dat voor die doelen nodig is.  
 • Hoe je dit als leidinggevende op kunt pakken. 

In verband met de interactie met elkaar vindt de Masterclass in kleine kring plaats.