Gratis Online Masterclass 

 

Talentgericht Leiderschap

 

Interactieve Online Masterclass

Donderdag 15 september 2022, 13:00 uur

masterclass talentgericht leiderschap

Een gesprek over hoe je medewerkers meekrijgt in veranderen en tot een positief gericht leerklimaat komt.

M

Masterclass

Als manager wil je dat medewerkers de resultaten halen die nodig zijn en in hun ontwikkeling mee blijven gaan met de veranderingen die nodig zijn. Je wilt dat ze hierin eigenaarschap nemen, dat ze innoveren en vernieuwen waar dat nodig is, dat ze hun prestaties en hun slagkracht verbeteren, dat ze nieuwe IT-systemen succesvol implementeren, dat ze succesvol met elkaar samenwerken, dat ze bevlogen in hun werk zijn, enzovoort.

Hoe krijg je dit voor elkaar? Wat vraagt dit van jou als manager? Wat vraagt het van de werkrelatie met je medewerkers? Welk soort gedrag en welk soort gesprekken heb je nodig?

We staan te weinig stil bij de ander

Bij verandering staan we als manager of veranderaar vaak te weinig stil bij de ander. We stellen de eigen motieven, argumenten en gedrag centraal. We hebben een hoop ideeën, vertellen wat anders moet, investeren in onze leiderschapsstijl, stellen cultuurprogramma’s op, passen de structuur en de regels aan, enzovoort.

Te weinig stellen we echter vragen zoals:

 • Wie kan wie het beste veranderen? Ben ik dat, of is de ander dat?
 • Waarom zou de ander willen veranderen, wat zou hij of zij hiervoor nodig hebben?

Verandering van gedrag kun je niet eenzijdig implementeren. Daarvoor zijn gesprekken en acties nodig, die de ander stimuleren om dat te doen. Neem deel aan de Masterclass, als je wilt weten welke gesprekken en acties dat zijn.

We werken teveel vanuit wat niet goed gaat

Managers en veranderaars pakken verandering vaak op vanuit wat niet goed gaat. Soms werkt dat, meestal echter resulteert het in veranderen ‘omdat het moet’. Hoe mooi je het ook voorspiegelt, je straalt uit: ‘wat nu gebeurt is niet goed en jullie laten gedrag zien dat een probleem is’ en daardoor voelen mensen zich op hun zwakheden aangesproken.

Talentgericht leiderschap versterkt wat goed gaat

Verandering die voortbouwt wat goed gaat, werkt beter. Deze stimuleert mensen en teams om zich vanuit hun sterkten te ontwikkelen en de uitdagingen op te pakken die er liggen. Dan accepteer je dat niet iedereen alles kan waarvan jij denkt dat het bij hun werk hoort, maar vooral dat doen waar zij goed in zijn en het talent voor hebben. Zolang het team als geheel het werk maar aankan.

Dan coach je en faciliteer je het team en medewerkers in het proces en hun ontwikkeling. Dan heb je oog voor medewerkers in hun individuele bijdrage en potentieel voor het team. Dit is waar talentgericht leiderschap over gaat.

Wil je weten hoe je hier concreet en praktisch vorm aan kunt geven? Reserveer dan je plek voor de Masterclass.

WAT KOMT VOORBIJ IN DE MASTERCLASS?

In deze gratis online Masterclass leer je:

 • Welke 3 fouten vaak gemaakt worden bij het realiseren van veranderingen.
 • Hoe je werknemers tot veranderen kunt stimuleren, en daar eigenaarschap in nemen.
 • Welke gesprekken hiervoor nodig zijn, en hoe je die kunt voeren.
 • Hoe je tegelijkertijd aan de operationele resultaten en aan het gedrag en de vaardigheden van medewerkers ervoor kunt werken.
 • Hoe je de kracht van het team en de sterkten en de talenten van medewerkers hierin kunt benutten.
 • Hoe waarderend talentgericht leiderschap positief bij kan dragen aan het leerklimaat.
 • Wat onze vijf concrete stappen hiervoor zijn.
 • Welke vaardigheden managers nodig hebben om hun team en hun medewerkers hierin te begeleiden, en hoe ze die kunnen ontwikkelen.
 • Wat de waarde van talententests hierin kan zijn en hoe je die in kunt zetten.
 • Hoe je meteen ook het zaadje voor de volgende verandering legt.

In verband met de interactie met elkaar vindt de Masterclass in kleine kring plaats. Schrijf dus op tijd in.