praktijkdag 21ste eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardighedenDoor digitalisering en globalisering verandert de manier waarop wij werken. Wellicht herken je dat. Je werkt meer met elkaar samen: in teams, met klanten en toeleveranciers, online en offline en steeds vaker op afstand. Dan is het is prettig als je werknemers hierin uitdaagt. De vaardigheden van straks wil je immers nu ontwikkelen.

Wil je hierin succesvol zijn én blijven, dan doe je er goed aan om 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen bij jezelf en vooral ook bij medewerkers. Dit zijn 11 vaardigheden die wereldwijd erkend zijn als fundamenteel voor werknemers en bedrijven in deze eeuw.

WAAROM ZIJN 21 EEUWSE VAARDIGHEDEN BELANGRIJK?

We werken vaker op afstand

Door de globalisering werken we steeds vaker op afstand. Mensen die ver weg zijn komen dankzij de technologische ontwikkelingen steeds vaker dichtbij. Dat vraagt van je naast sociale vaardigheden ook vaardigheden om cultuur- en werkverschillen te overbruggen.

We zoeken dingen meer zelf uit

Door de toegenomen complexiteit en informatiedichtheid zijn vaardigheden als probleemoplossend vermogen en zelfredzaamheid onmisbaar. Je weet waar je de informatie kunt vinden en kiest zelf wat je daarvan nodig hebt. Omdat kennis vrij en overal toegankelijk is, neemt het belang van mediawijsheid en creatief kunnen denken toe.

Met kennis alleen onderscheid je jezelf niet meer. Wel door hoe je die gebruikt. Daarbij is kritisch denken belangrijk. Van de bijna oneindige hoeveelheid informatie die beschikbaar is, moet jij zelf uitzoeken welke informatie nu echt betrouwbaar en relevant is.

We werken steeds meer samen

Om toenemende complexiteit aan te kunnen zul je meer en meer samenwerken. Alleen red je het niet meer. Dat vraagt dat je zorgzaam en gezamenlijke verantwoordelijk kunt en wilt zijn. 

opzet van de praktijkdag

Op de Praktijkdag reiken we jou als manager stappen aan om zelf te kunnen beginnen met het vergroten van de 21e eeuwse vaardigheden van medewerkers en teams. We doen dit aan de hand van de door ons ontwikkelde Handreiking.

Je maakt kennis met wat de 21e eeuwse vaardigheden zijn en omschrijft elke vaardigheid met leerdoelen waaraan je in de ontwikkeling ervan wilt werken. Dat doe je in de context van de ontwikkelingen van je bedrijf. Met behulp hiervan ben je in staat om samen met je medewerkers in kaart te brengen hoe vaardig zij al zijn. Vervolgens bepaal je wat je kunt doen om medewerkers en teams daarin verder te helpen. 

Aan het einde van de dag::

  • Weet je wat het belang is van de 21e eeuwse vaardigheden voor jouw bedrijf
  • Heb je de leerdoelen ervoor voor jouw team in kaart gebracht
  • Ben je staat om samen met medewerkers in kaart te brengen hoe vaardig zij al zijn
  • Weet je hoe je in concrete situaties het gesprek hierover aan kunt gaan
  • Heb je een concreet plan hoe je met je team aan de verdere ontwikkeling van de vaardigheden kunt werken
  • Krijg je de Handreiking 21e eeuwse vaardigheden mee als praktische leidraad.
  • Weet je hoe je de Handreiking ook voor andere vaardigheden in kunt zetten. 
 
De Praktijkdag wordt op maat en Incompany aangeboden. 
 

Wil je HIer iets mee doen?

Heb je zin of belangstelling om iets te doen met de Praktijkdag? 

Bel of mail ons voor een afspraak en dan kijken we samen hoe we de dag het beste op kunnen pakken. Dit gesprek hoeft overigens niet alleen over 21ste eeuwse vaardigheden te gaan, ook andere vaardigheden kunnen worden opgepakt. Dat hangt van jouw situatie af. Daar komen we samen wel uit. En als een andere aanpak passender is, hebben we het daar ook over. 

Jo en Theo