Praktijkdag Waarderend Onderzoeken

Praktijkdag Waarderend OnderzoekenWe leven in een tijd waarin veel gebeurt. Een tijd waarin we vooral de onzekerheden van nu beetpakken. Dat maakt het niet minder belangrijk om ook onze blik op de toekomst te richten en de veranderingen die dit vraagt. Welke veranderingen zijn dit? Wat vereisen deze van ons? Wat is het beeld van onze toekomst hierin en hoe kan hij vorm krijgen? En hoe houden we medewerkers betrokken, en krijgen we ze mee?

Veranderen heeft een gedeelde visie nodig

Bij verandering stellen we vaak de eigen motieven en argumenten centraal. We hebben een hoop ideeën, vertellen wat anders moet en gaan aan de slag. Vaak ook denken we te smal en vanuit een probleem dat verholpen moet worden. Iets gaat niet goed, en dat lossen we op.  Of de oplossing ook duurzaam is, of door iedereen gedragen wordt, dat is van latere orde.

Te weinig staan we stil bij vragen zoals:

  • Wat veranderen nodig maakt en hoe anderen daar tegenaan kijken.
  • Welke verandering gevraagd wordt en wat deze zou moeten omvatten.
  • Waarom de ander zou willen veranderen en wat hij of zij hiervoor nodig heeft.

Verandering creëer je niet eenzijdig. Zeker nu er in onze werkwereld zoveel verandert en het zo belangrijk is werknemers daarin mee te nemen. Dan is een gedeelde visie op die verandering en wat die van iedereen vraagt belangrijk.

waarderend Onderzoeken werkt anders

Bij Waarderend Onderzoeken staat niet het probleem, maar juist dat wat al goed gaat centraal. Je onderzoekt wat dat is, en dat wil je versterken. Je betrekt iedereen die er belang bij heeft: managers, medewerkers en andere stakeholders. Zo ontstaat een samen met elkaar gedeeld toekomstbeeld en komen de acties tot stand om dit te realiseren. Dit kan betrekking hebben op iemands persoonlijke ontwikkeling, dat van een team of dat van de organisatie.

Opzet van de Praktijkdag

We beginnen de Praktijkdag met een kennismaking met de principes en de methode van Waarderend Onderzoeken.

De dag richt zich vervolgens op het toepassen van waarderende interviews en hoe je tot goede vragen komt, die mensen uitnodigen om hun verhalen te vertellen. Dan volgt hoe je met de opbrengst een gezamenlijk toekomstbeeld creëert en een actieplan voor de toekomst maakt.

Om meteen concreet bij te dragen, richten we de dag op een actueel thema, dat in je team of je bedrijf speelt. Ook oefent elke deelnemer met het opstellen van een vraagstelling om zelf in de eigen werkpraktijk mee aan de slag te gaan.

Opbrengst van de Praktijkdag

Wat levert deze Praktijkdag je op:

  • Je hebt kennis gemaakt met de filosofie van Waarderend Onderzoeken en ervaren hoe de methode werkt.
  • Je weet hoe je een vraagstelling voor een waarderend onderzoek opstelt.
  • Je weet wat vragen positief en krachtig maakt en hoe je deze formuleert.
  • Je hebt ontdekt hoe Waarderend Onderzoeken een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van je bedrijf.
  • Je hebt een gezamenlijk toekomstbeeld opgesteld voor een actueel thema dat in je bedrijf speelt, en een routekaart met acties hiervoor.

Praktische informatie

Tijd: 1 dag

We bieden deze Praktijkdag op maat en Incompany aan.

Neem contact op of bel ons als je interesse hebt om er in jouw organisatie mee aan de slag te gaan.