Praktijkdag Waarderend Onderzoeken

 

Werken aan de toekomst, met de 4-D cyclus van Waarderend Onderzoeken

Theo en Jo op de praktijkdag waarderend onderzoeken

Een eendaagse workshop, in company

Werken aan toekomst, met de 4-D cyclus van Waarderend Onderzoeken

Leren hoe krachtige vragen en waarderend interviewen werken

Vertrekken met een gezamenlijk toekomstbeeld & acties hiervoor

Werken met een zelfgekozen actueel thema

We leven in een tijd waarin veel gebeurt. Een tijd waarin we vooral de onzekerheden van nu beetpakken. Dat maakt het niet minder belangrijk om ook onze blik op de toekomst te richten en de veranderingen die dit vraagt. Welke veranderingen zijn dit? Wat vereisen deze van ons? Wat is het beeld van onze toekomst hierin en hoe kan hij vorm krijgen? En hoe houden we medewerkers betrokken, en krijgen we ze mee?

 

Veranderen heeft een gedeelde visie nodig

Bij verandering stellen we vaak de eigen motieven en argumenten centraal. We hebben een hoop ideeën, vertellen wat anders moet en gaan aan de slag. Vaak ook denken we te smal en vanuit een probleem dat verholpen moet worden. Iets gaat niet goed, en dat lossen we op.  Of de oplossing ook duurzaam is, of door iedereen gedragen wordt, dat is van latere orde.

Te weinig staan we stil bij vragen zoals:

  • Wat veranderen nodig maakt en hoe anderen daar tegenaan kijken.
  • Welke verandering gevraagd wordt en wat deze zou moeten omvatten.
  • Waarom de ander zou willen veranderen en wat hij of zij hiervoor nodig heeft.

Verandering creëer je niet eenzijdig. Zeker nu er in onze werkwereld zoveel verandert en het zo belangrijk is werknemers daarin mee te nemen. Dan is een gedeelde visie op die verandering en wat die van iedereen vraagt belangrijk.

deelnemers in groepjes op de praktijkdag waarderend onderzoeken

Marjon Klop, directie Verzinkerij van Aert BV

Op een zonnige winterse dag in januari 2024 mocht ons (Midden-) Management Team deelnemen aan de Praktijkdag Waarderend Onderzoeken. In de weken hieraan voorafgaand zorgden Theo en Jo voor een gedegen en persoonlijke voorbereiding. De locatie was bijzonder en nodigde uit voor een mooie teamdag. De Praktijkdag Waarderend Onderzoeken heeft als basis om uit te gaan van dat wat al goed gaat. Deze positieve insteek maakte dat de interviews, eerst in tweetallen en later in viertallen, vanuit veiligheid werden beleefd. Onze communicatie verliep open en eerlijk. De inzet en toewijding van Theo en Jo hebben ervoor gezorgd dat de dag een groot succes was. Ons team heeft waardevolle inzichten opgedaan die we meenemen in onze gehele organisatie. Veel dank aan beide heren !!!

WAARDEREND ONDERZOEKEN WERKT ANDERS

Bij Waarderend Onderzoeken staat niet het probleem, maar juist dat wat al goed gaat centraal. Je onderzoekt wat dat is, en dat wil je versterken. Je betrekt iedereen die er belang bij heeft: managers, medewerkers en andere stakeholders. Zo ontstaat een samen met elkaar gedeeld toekomstbeeld en komen de acties tot stand om dit te realiseren. Dit kan betrekking hebben op iemands persoonlijke ontwikkeling, dat van een team of dat van de organisatie.

 

OPZET VAN DE PRAKTIJKDAG

De Praktijkdag begint met een kennismaking met de principes en de methode van Waarderend Onderzoeken. Vervolgens gaan we in op het toepassen van waarderende interviews, en op hoe je tot goede vragen komt die mensen uitnodigen om hun verhalen te vertellen. We laten zien hoe je van hieruit tot een gezamenlijk toekomstbeeld en een actieplan voor de toekomst komt. 

Om meteen concreet bij te dragen pakken we tijdens de dag een actueel thema op dat in je team of je bedrijf speelt. Ook oefent elke deelnemer met het opstellen van een vraagstelling om zelf in de eigen werkpraktijk mee aan de slag te gaan.

De dag wordt op maat en Incompany aangeboden.

WAT LET JE?

Om even contact op te nemen over wat de Praktijkdag voor jou en je team kan betekenen? Dan kunnen we het ook alvast hebben over het brandende thema dat we samen op de dag aan kunnen pakken.

Je kunt ons bellen of mailen, beter is het echter om hieronder alvast aan te geven waarom je belangstelling voor de Praktijkdag hebt.

Dan nemen we daarna contact op voor een afspraak, vrijblijvend natuurlijk. Als de Praktijkdag niet de beste oplossing voor je is, vertellen we je dat ook.

Jo en Theo
Theo en Jo op de praktijkdag waarderend onderzoeken

Eendaagse Workshop

Werken aan toekomst, met de 4-D cyclus van Waarderend Onderzoeken

Leren hoe krachtige vragen en waarderend interviewen werken

Vertrekken met een gezamenlijk toekomstbeeld & acties hiervoor

Werken met een zelfgekozen actueel thema