Praktijkdag

 

Waarderend Onderzoeken

 

Dinsdag 19 juli 2022, 9:30 – 16:30 uur

Herenboerderij De Bunker, Valkenswaard

Investering: € 497,00

landingspagina praktijkdag waarderend onderzoeken

Waarderend onderzoeken. Een krachtige manier om verandering te initiëren en positief vorm te geven.

P

PRAKTIJKDAG

We leven in een tijd waarin veel gebeurt. Een tijd waarin we vooral de onzekerheden van nu beetpakken. Dat maakt het niet minder belangrijk om ook onze blik op de toekomst te richten en de veranderingen die dit vraagt. Welke veranderingen zijn dit? Wat vereisen deze van ons? Hoe ziet onze toekomst hierin uit en hoe kan hij vorm krijgen? En hoe houden we medewerkers betrokken, en krijgen we ze mee?

Op de ‘Praktijkdag Waarderend Onderzoeken’ ontdek je hoe je antwoorden op vragen zoals deze kunt krijgen.

Veranderen heeft een gedeelde visie nodig

Bij verandering stellen we vaak de eigen motieven en argumenten centraal. We hebben een hoop ideeën, vertellen wat anders moet en gaan aan de slag.

Te weinig staan we stil bij vragen zoals:

  • Of en wat de verandering nodig maakt en hoe anderen daartegen aankijken.
  • Welke verandering eigenlijk gevraagd wordt en wat deze zou moeten omvatten.
  • Waarom de ander zou willen veranderen en wat hij of zij hiervoor nodig heeft.

Verandering kun je niet eenzijdig implementeren. Zeker nu niet, nu er in onze werkwereld zoveel verandert en het zo belangrijk is werknemers daarin mee te nemen. Dan is een gedeelde visie op die verandering en wat die van iedereen vraagt belangrijk.

Op de Praktijkdag leer je hoe je met elkaar op een positieve manier tot deze visie kunt komen.

We denken vaak te smal

Bij veranderen wordt vaak vertrokken vanuit een probleem dat verholpen moet worden. Iets gaat niet goed, dat lossen we op en klaar is kees. Of deze oplossing ook duurzaam is, of later niet alsnog tot problemen leidt, dat is van latere orde.

Waarderend onderzoeken werkt anders. Hierbij is ‘the whole system in the room’. Vanuit deze gedachte wordt gezocht naar een door iedereen gedragen vraagstelling, die onderzoekt en versterkt wat al goed gaat en ieders perspectief hierin meeneemt.

Waarderend onderzoeken werkt op basis van positieve en op groei gerichte gesprekken en acties die vertrekken vanuit dat wat energie geeft, met aandacht voor wat de ander nodig heeft. Het biedt een integraal perspectief voor het oplossen van vraagstukken. Een perspectief dat aansluit op de talenten, de sterkten, de mogelijkheden en de ambities van je organisatie en je medewerkers.

Bij de Praktijkdag gaan we in op hoe je tot een gezamenlijk gedragen vraagstelling komt en leer je de gesprekken te voeren die je helpen om tot deze vraagstelling te komen. 

WAT leer je op de praktijkdag?

Bij de ‘Praktijkdag Waarderend Onderzoeken’ leer je in één dag:

  • Wat waarderend onderzoeken is.
  • Hoe je een vraagstelling voor een waarderend onderzoek opstelt voor de vragen en thema’s die je nu bezig houden.
  • Welke gesprekken in het onderzoek naar deze vraagstelling aan de orde zijn.
  • Hoe deze gesprekken jou en jouw medewerkers helpen om tot een visie en tot oplossingen voor deze vraagstelling te komen.
  • Hoe je op een waarderende manier met elkaar aan het gedrag en de vaardigheden hiervoor kunt werken.
  • Welke stappen nodig zijn om dit te realiseren.

De Praktijkdag vindt plaats met 6 tot 12 deelnemers en biedt ruimte voor inbreng van je eigen situatie en vragen.