Handreiking 21e eeuwse vaardigheden

 17,50

De manier waarop wij werken verandert. Het wordt digitaler, complexer, het gaat sneller en meer samen met teams en klanten. Om dit te kunnen zijn 21e eeuwse vaardigheden nodig, vaardigheden om het werk van deze eeuw aan te kunnen. Hoe pak je dit als manager samen met medewerkers op? De Handreiking ’21e eeuwse vaardigheden’ biedt handvatten.

Beschrijving

De manier waarop wij werken verandert

De manier waarop wij werken verandert. Het wordt digitaler, complexer, het gaat sneller, meer samen met teams en met klanten en we verwerken steeds grotere hoeveelheden informatie. Dit stelt steeds en veranderende eisen aan onze vaardigheden, we hebben ’21e eeuwse vaardigheden’ nodig. Vaardigheden zoals kritisch denken, samenwerken, probleem oplossen, communiceren, ICT-vaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden.

Van werknemers wordt meer zelfstandigheid verwacht

Van werknemers wordt meer zelfstandigheid en initiatief verwacht in hoe zij hun werk hierin doen en zich daarin ontwikkelen. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij hierin ‘coach’ zijn en teams en medewerkers stimuleren zich deze vaardigheden eigen te maken. Met leerprocessen die steeds meer op de werkvloer plaatsvinden.

Hoe geef je daar als bedrijf vorm aan?

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich deze vaardigheden eigen maken? En hoe kom je erachter of ze ze nodig hebben? Veel bedrijven, en zeker MKB-bedrijven, vinden het lastig om op vragen zoals deze antwoord te geven.

Daarom de handreiking

De ‘Handreiking 21e vaardigheden’ biedt een handzaam overzicht van elke vaardigheid op basis waarvan managers zelf de relevantie ervan voor hun situatie in kunnen schatten. Ze krijgen inzicht in hoe goed medewerkers de vaardigheden al beheersen en handvatten om er zelf met medewerkers mee aan de slag te gaan. Waarbij het leerproces vooral op de werkvloer plaatsvindt.