quick scan

Quick scan

Hoe een bedrijf werkt wordt mede bepaald door de waarden die worden gekoesterd, de stijl van leidinggeven, de taal die gebezigd wordt, de procedures en regels en de omschrijving van succes die het bedrijf uniek maken. 

De Quickscan die wij ontwikkeld hebben richt zich op hoe in jouw bedrijf leiderschap en samenwerking worden ervaren. Samen met medewerkers en leidinggevenden brengen wij de huidige situatie in het bedrijf in beeld. De resultaten van de Quickscan leggen een basis voor talentgericht en strength-based werken en voor positieve op de toekomst gerichte organisatie-  en persoonlijke ontwikkeling in jouw bedrijf. 

Wat zijn de voordelen van de Quickscan?

 • Je krijgt een helder beeld van de verbetermogelijkheden voor je bedrijf 
 • Je beschikt over een duidelijke 0-meting als startpunt voor te zetten stappen 
 • Je beschikt over directe input van medewerkers en leidinggevenden waardoor je draagvlak voor verbetering creëert 
 • Je kunt direct aan de slag met de resultaten 

wat levert dit voor je op?

 • Gepassioneerde medewerkers die eigenaarschap ten toon spreiden en de waarden van het bedrijf uitstralen 
 • Gemotiveerde leidinggevenden die hun medewerkers optimaal de ruimte geven voor eigen verantwoordelijkheid en vakmanschap 
 • Werkprocessen waarin blijvend aandacht is voor verbeteren 
 • Een toekomstgerichte  organisatie waarin successen richting geven aan groei 
 • Klanten die graag bij je terugkomen 
 • Een beduidende verhoging van je resultaten 

Hoe werkt de Quick scan?

 • Je laat de Quickscan invullen door medewerkers en leidinggevenden.   
 • Wij ontvangen de ingevulde gegevens, analyseren deze en verwerken deze in een rapport.  
 • De resultaten van de Quickscan bespreken wij met je in een adviesgesprek en samen kijken wij welke stappen je kunt zetten. Wij helpen je met een plan van aanpak voor het uitvoeren daarvan. 

wat is de investering?

De investering voor de Quickscan inclusief rapport en adviesgesprek bedraagt € 197,00 ex btw. 

aanvragen quick scan

Vul het formulier in en vraag de Quick Scan aan.