QuickScan

quick scan

De QuickScan richt zich op hoe het leiderschap en de samenwerking in je bedrijf worden ervaren. Samen met medewerkers en leidinggevenden breng je met de QuickScan de huidige situatie in het bedrijf in beeld. Dit levert je een basis op voor voor talentgericht en op sterkten gebaseerd werken en voor positieve op de toekomst gerichte persoonlijke en organisatieontwikkeling.

 

WAARUIT BESTAAT DE QUICKSCAN?

De QuickScan bestaat uit een vragenlijst die door medewerkers en leidinggevenden wordt ingevuld. De resultaten verwerken wij in een rapport met onze adviezen. In een adviesgesprek lichten wij de resultaten toe en bespreken we de stappen die op basis hiervan kunnen worden gezet. 

WAT LEVERT DE QUICKSCAN OP? 

  • Een beeld van de verbetermogelijkheden in het bedrijf, met directe input van medewerkers en leidinggevenden wat draagvlak voor verbetering creëert.
  • Een basis voor leidinggevenden, om het gesprek over het vakmanschap en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers op een positieve manier aan te gaan.
  • Kansen voor duurzame en positief gerichte verbetering van werkprocessen.
  • Inzichten voor de ontwikkeling van talentgericht leiderschap en het versterken van de leerprocessen.
  • Een 0-meting als startpunt voor de vervolgstappen.

Neem contact op of bel ons als je meer over de QuickScan wilt weten of er in jouw organisatie mee aan de slag wilt gaan.