Samen Werken aan Sterke Resultaten

 

Leren en presteren ineen! Een programma waarin je met je team in 6 tot 9 maanden tijd betere resultaten realiseert en leren en ontwikkelen in de dagelijkse operatie integreert.

Je wilt dat veranderingen in je organisatie succesvol zijn. Dan is het essentieel dat je medewerkers beschikken over gedrag en vaardigheden dat dit mogelijk maakt. Wij trainen, coachen en begeleiden mensen vanuit de overtuiging dat zij met hun kwaliteiten en talenten het fundament van je organisatie zijn.  Als mensen erkenning krijgen voor wat zij doen en zich verbonden voelen met de organisatie opent dit de deur naar veranderingen die blijvend zijn.

Wil je dit bereiken dan is het noodzakelijk dat je leren en ontwikkelen van je medewerkers integreert in het dagelijkse werk. Wij zien dat dit nog best lastig is waardoor veranderingen niet het gewenste resultaat opleveren. Leren en ontwikkelen van medewerkers vindt vaak nog gescheiden van het dagelijkse werk plaats. Medewerkers volgen een cursus of training, echter tijd om het geleerde in de dagelijkse praktijk te integreren is er vaak niet. Het geleerde ebt weer weg en draagt niet of nauwelijks bij aan wat je wilt bereiken.

Je weet dat dit anders kan, je wilt graag een volgende stap zetten.

Samen Werken aan Sterke Resultaten

Wij begeleiden jou en je team in het vormgeven en realiseren van een verandertraject. Je denkt samen na over de vragen en oplossingen die nodig zijn, welk gedrag en vaardigheden dit van iedereen vraagt, en werkt daar met elkaar meetbaar en doelgericht aan. Medewerkers kiezen zelf hoe zij hun bijdrage hierin invullen, en ondersteunen elkaar in hun ontwikkeling. Met regelmatig feedback op hun voortgang en doelen daarin.

De reis om je veranderingen te realiseren bestaat uit 5 stappen. In elke stap ontdek je mogelijkheden en concrete aspecten in relatie tot de gewenste verandering. We combineren stukjes theorie met oefeningen en opdrachten uit state-of-the-art benaderingen waarbij een waarderend onderzoekende insteek steeds ons uitgangspunt is. Met elke stap krijg je meer helderheid en kom je, samen met je team, dichter bij het realiseren van je veranderproject.

wAT GA JE LEREN EN DOEN?

 • Hoe je verandertrajecten samen met je team vorm geeft.
 • Wat de principes van gedragsmanagement en positieve benaderingen zoals Appreciative Inquiry zijn en hoe je deze de basis laat zijn van het handelen van jou en je medewerkers.
 • Welke stappen je zet om tot meetbaar sterke resultaten te komen samen met je team
 • Hoe je met waarderend interviewen de gesprekken voert die hiervoor nodig zijn.
 • Hoe je krachtige vragen formuleert om deze gesprekken succesvol te laten zijn.
 • Hoe je lastige situaties kunt reframen met een waarderend onderzoekende houding.
 • Hoe je gedragsverandering in de praktijk vorm geeft.
 • Hoe een positieve groeigerichte mindset aan de basis hiervan ligt en de betrokkenheid van je medewerkers en je team vergroot.
 • Hoe je leerprocessen initieert die je medewerkers stimuleren tot het aanleren van nieuwe vaardigheden.
 • Hoe je deze leerprocessen praktisch en ‘down to earth’ vorm geeft in de dagelijkse praktijk.
 • Hoe jij, medewerkers en je team elkaar hierin helpen.
 • Hoe je energie genereert bij medewerkers en je team voor de volgende verandering.

WANNEER INZETTEN

Je bent leidinggevende of verandermanager in een (middel)grote organisatie.

Je bent je bewust van de kwaliteiten van je team, en wilt deze verder benutten. Je hebt het gevoel dat er meer uit te halen valt. Je bent alleen nog op zoek naar de goede weg. Je ziet dat iedereen zijn of haar eigen talenten heeft, en wil hen stimuleren om daarin te groeien. Jouw gedachte is dat het team als geheel daar beter van wordt. De som is voor jou ‘meer dan het geheel der delen’. Je moet wel nog de puzzel leggen. Je wilt groeien in jouw kwaliteiten hierin als leidinggevende.

Wat bereik je?

 • Een meetbare verbetering van je operationele resultaten in 6 tot 9 maanden tijd.
 • Een team met betrokken medewerkers die de waarderend onderzoekende houding in hun genen hebben zitten en dit laten blijken in hun gedrag.
 • Je bent in staat om medewerkers en het team positief te laten focussen op sterke resultaten.
 • Je weet je rol als leidinggevende en verandering voor je organisatie hierin vorm te geven.
 • Een team met medewerkers die klaar staan om de volgende verandering op te pakken.

Werkwijze

Voorafgaande aan het verandertraject vindt een persoonlijke intake plaats. Op basis van deze intake stel je jouw bedrijfscase en je doelen ervoor vast. In een periode van 6 tot 9 maanden werk je daar met je team aan in 5 gezamenlijke bijeenkomsten en werkopdrachten die je tussen de bijeenkomsten uitvoert.

Wij begeleiden jou en je team gedurende het traject met Q&A sessies, 1 op 1 coaching, ondersteuning op de werkplek en quick learnings. Wij zien onszelf als teamlid, denken mee over wat nodig is en zijn hiervoor een 1 of meer dagen per week op locatie, afhankelijk van wat nodig is.