Vier manieren om een leercultuur te creëren

Hoe kun je de leercultuur in je team of organisatie verbeteren? Onderzoek laat namelijk zien dat maar weinig organisaties een goede leercultuur hebben.

We hebben krachtige leerprocessen nodig

Sinds de opkomst van de computer en het internet, is ons leven steeds meer aan het digitaliseren. We ontwikkelen ons richting een informatiesamenleving waarin alles wordt gemeten en data worden uitgewisseld en geanalyseerd met slimme computers. Met als component een ‘winner-takes-all’ gedreven platformeconomie en een robotisering waarbij we op het punt staan om de mens als zwakste schakel te elimineren en te vervangen door kunstmatige intelligentie.

Kritisch denken, kun je dat leren

De wereld digitaliseert, wordt internationaler en werk vindt vaker op afstand plaats. Er komt meer maatwerk, met grote hoeveelheden informatie en we schakelen sneller. Werken en leven wordt complexer. Om hierin mee te kunnen zijn 21e eeuwse vaardigheden nodig, 11 wereldwijd erkende vaardigheden die nodig geacht zijn om het werk van deze eeuw aan te kunnen.

What about computational thinking

Personeelstekorten in de maakindustrie. Die wil je niet. Toch zijn ze er, zoals in onderhand elke branche momenteel. Automatisering en robotisering bieden wellicht oplossingen, voor laagwaardig en eenvoudig werk althans. Maar hier zijn ICT-ers voor nodig, en daar is ook tekort aan. No-code en low-code platforms bieden mogelijk oplossingen, maar hier heb je wel 21e eeuwse vaardigheden zoals computational thinking voor nodig.

De maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken is inmiddels losgelaten en we zien dat mensen weer terugkeren naar hun werkplek. Toch lijkt het erop dat thuiswerken niet zomaar een passerende trend is.

kernvaardigheden van de toekomst

Wat zijn de kernvaardigheden van de toekomst? Het antwoord op die vraag begint bij de 21e eeuwse vaardigheden en het advies van het Platform Onderwijs 2032. Wie succesvol wil zijn én blijven, doet er goed om aan die vaardigheden te ontwikkelen. De focus op Learning Agility helpt daarbij.

In een vorige talenttip is learning agility geïntroduceerd om mensen en organisaties wendbaarder te maken en klaar voor de toekomst waarin veranderingen steeds sneller gaan. Dat maakt het zinvol om nader naar learning agility te kijken.

7/7