goed belonen stimuleert

Fijn hè? Iemand in je team laat iets van het gedrag zien dat je graag wilt. Dat wil je natuurlijk graag belonen!

Maar hoe doe je dat? Waar denk jij dan aan?

Hoe kun je aan gedragsverandering van werknemers werken

Er is bijna geen organisatie meer waar gedragsverandering niet aan de orde is. We willen betrokkenheid, beter luisteren, klantgerichter gedrag, faciliterend leidinggeven, beter communiceren, meer ondernemerschap, creativiteit, flexibiliteit, inspirerend leiderschap, beter samenwerken, integriteit, meer eigen initiatief & verantwoordelijkheid en ga zo maar door.

Wendbaar blijven met waarderend belonen

De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan snel en hebben invloed op organisaties. Wendbaar blijven is daarin vaak de grootste uitdaging.  Dat zie je wellicht ook terug in jouw bedrijf. Dit vraagt om een aanpassing van je strategie waarbij aandacht voor je medewerkers en de wijze waarop je met belonen omgaat een wezenlijk onderdeel zijn van je veranderingen.

vaak belonen we verkeerd

Gedrag dat je graag ziet, wil je als bedrijf stimuleren en belonen. De gemiddelde manager denkt dan al snel aan financiële prikkels zoals een prestatiebonus of een salarisverhoging. Aan een compliment of bedankje wordt minder snel gedacht. Terwijl dit volgens gedragswetenschappers zeker zo effectief of misschien zelfs effectiever is. Vaak belonen we verkeerd.

Waarderen in tijden van verandering

Je wilt heel graag verandering creëren in je bedrijf. Het is duidelijk dat dingen beter en sneller gedaan kunnen worden. Dat vraagt verandering van gedrag bij de medewerkers.  

belonen

De manier waarop medewerkers van bedrijven worden aangestuurd, heeft direct invloed op hun organisatiecultuur en op hoe zij omgaan met klanten. Uit gedragswetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat gedrag dat beloning of waardering krijgt, meer zal worden vertoond door medewerkers.

6/6