Wendbaar blijven met waarderend belonen

De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan snel en hebben invloed op organisaties. Wendbaar blijven is daarin vaak de grootste uitdaging.  Dat zie je wellicht ook terug in jouw bedrijf. Dit vraagt om een aanpassing van je strategie waarbij aandacht voor je medewerkers en de wijze waarop je met belonen omgaat een wezenlijk onderdeel zijn van je veranderingen.

Als er één lichtpuntje is dat de coronapandemie heeft opgeleverd, is het dat zij bedrijven tot innoveren heeft aangezet. Veranderde werkomstandigheden en nieuwe klantbehoeften hebben tot meer nieuwe plannen, processen en producten geleid dan we ooit hebben gezien.

cultuurverandering in organisaties

De technologisering van de samenleving, die mede als gevolg van corona steeds zichtbaarder wordt, verandert de manier waarop wij werken en leven.

We hebben al laten zien dat dit gevolgen heeft voor zowel het arbeidsklimaat in bedrijven als voor de vraag welke bedrijven zullen overleven. In dit artikel gaan wij in op wat dit voor de behoefte aan cultuurverandering in organisaties betekent, en hoe je daar aan kunt werken.

Ben jij als (maak)bedrijf veerkrachtig genoeg om corona te verslaan? Dat weet je nooit helemaal zeker. Er zijn wel twee belangrijke factoren die daaraan bijdragen.

4/4