Autonoom werken versus monitoring van werknemers. Een verkenning.

De wereld van werk is aan het veranderen, en met het hybride werken is ook de discussie rondom werknemersmonitoring in een stroomversnelling geraakt. Het monitoren van medewerkers, of het nu gaat om desktopmonitoring, videobewaking, of andere vormen van digitale surveillance, komt vaak voor. Deze controle-instrumenten hebben niet altijd het gewenste effect. Het kan tot hoger verloop en soms zelfs ongewenst gedrag leiden. Waarom is dit zo en kan het ook anders?

Autonoom werken, de sleutel tot productiviteit, flexibiliteit en verbinding in hybride werk

Hybride werken heeft bedrijven en organisaties de laatste jaren gedwongen hun benadering van werk opnieuw te overwegen. Dat vereist niet alleen het jongleren met locaties, maar ook het herdefiniëren van wat werk betekent.

We wijzen op drie kerndoelen, die hierbij van belang zijn: productiviteit, flexibiliteit en verbinding. Hoe kunnen bedrijven en organisaties deze doelen bereiken?

De synergie tussen hybride werken en autonoom werken

In de wereld van vandaag zijn nieuwe manieren van werken essentieel voor het succes van bedrijven. Met concepten zoals hybride werken en autonoom werken. De combinatie daarvan kan voor bedrijven veel opleveren. Alleen al omdat de talentenpool voor bedrijven veel groter kan worden, met ook medewerkers die ver(der) weg wonen en volledig op afstand werken. Maar wat maakt deze combinatie zo krachtig, wat is de relatie precies?

3/3