Stel slimmere doelen dit jaar

Een nieuw jaar begint vaak met goede voornemens, met nieuwe doelen. Helaas vallen deze meestal nog voor januari voorbij is in het water. Als nieuwjaarscadeau willen we je daarom een manier van doelen stellen aanreiken, die mogelijk wel de energie geeft om ze vast te houden.

Op weg naar bevlogen hybride teams

De coronapandemie heeft de manier van werken bij veel organisaties veranderd. Hybride werken lijkt de norm te worden. Onderzoek van Motivaction laat zien dat ruim 90% van de leidinggevenden deels graag thuis en deels op kantoor wil kunnen werken, en dat medewerkers hier hetzelfde over denken.

Dit brengt voor bedrijven zowel kansen maar ook risico’s met zich mee. Welke zijn dit, en wat zijn tips om daar mee om te kunnen gaan? We hebben enige inzichten op een rijtje gezet.

Wat kenmerkt excellente managers

Ken je het verhaal van de schorpioen die door een kikker op zijn rug over een vijver gedragen wordt? De schorpioen steekt de kikker midden in de vijver in zijn rug, waardoor zij beide zinken. Omdat hij nu eenmaal een schorpioen is en dat in zijn aard zit. Hij moest wel steken. Zo is het met mensen ook. Zij blijven net als de schorpioen trouw aan hun eigen unieke natuur. Excellente managers beseffen dit.

goed presterend team

Een goed presterend team, hoe krijg je dat? Talentgericht leiderschap denkt  in teams in plaats van in functies. Het gaat er niet vanuit dat iemand alles kan en moet oppakken, maar vooral dat moet doen waar hij of zij goed in is en energie van krijgt. Dat stelt eisen aan zowel het team en jou als leidinggevende. Dit begint met het besef dat de perfecte leider niet bestaat…

We veranderen sneller, schakelen sneller, werken hybride en on- en offline. Dit stelt steeds en snel veranderende eisen aan onze vaardigheden. Werknemers worden autonomer, leidinggevenden meer coach. Werk verandert sneller van inhoud en traditionele persoonlijke ontwikkelingscycli met POP’s, opleidingen en cursussen volstaan steeds minder. Leren vraagt om andere vormen: kort-cyclisch en praktisch op de specifieke bedrijfssituatie gericht.

Valkuilen van de micromanager

De micromanager is in de zakenwereld bijna een boeman geworden. Bijna niemand wil er voor werken. Weinig managers willen hem nog zijn.  

Er zijn leidinggevenden die koste wat kost willen vermijden zo’n micromanager te zijn. Zij geven hun werknemers de vrije hand en laten veel dingen los. Met de kans dat deze in het diepe verzuipen. En er zijn managers die er trots op zijn micromanager te zijn. Zij willen nauw bij de dagelijkse operatie betrokken zijn en met hun voeten in de modder staan. Beide kanten hebben hun nadelen.

Op weg naar een modern maakbedrijf

De technologisering van de samenleving verandert de manier waarop bedrijven werken. We hebben geconstateerd dat dit gevolgen heeft voor de organisatiecultuur, het leiderschap en het arbeidsklimaat. Het is zinvol om met werknemers en anderen het gesprek te voeren om te kijken welke toekomst wenselijk is.

blijven leren met subsidieregeling slim

Herken jij als MKB-werkgever één of meer van de onderstaande vragen:

  • Kunnen mijn medewerkers zich voldoende ontwikkelen?
  • Benut ik het potentieel van medewerkers voldoende?
  • Hoe kan ik bevorderen dat zij blijven leren?
  • Hoe kan ik tegelijkertijd toch blijven werken aan de gewenste resultaten?

sterke punten

In tijden van stress, verandering of crisis vallen mensen vaak terug op wat voor hen prettig is. Corona heeft uit eten, theaterbezoek en evenementen bij ons weggenomen, en bezoek bij familie en persoonlijke kantoorgesprekken met collega’s vaak ook.

9/9