coachend leiderschap

Coachend leiderschap wordt steeds belangrijker. Met alleen de baas spelen kom je er namelijk niet meer. De wereld om ons heen verandert razendsnel en als organisatie moet je je hier continue aan kunnen aanpassen. Managers kunnen niet meer alles zelf bepalen en zullen meer op resultaat moeten sturen. Dat is, zeker nu mensen vaker thuis of op afstand werken, steeds belangrijker.

Waarderend leiderschap: een taal voor het leven

De op fouten gebaseerde management benaderingen hebben hun langste tijd gehad. De innovaties die in de huidige tijd nodig zijn verlangen geheel nieuwe patronen. Er is een hele reeks van vaardigheden die heel functioneel waren in de traditionele hiërarchische organisaties, maar niet meer passen in de zelfstandige, meer vrije organisatiestructuren die we nu nastreven.

De maakindustrie heeft nieuw leiderschap nodig

Door de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van de laatste jaren hebben bedrijven te maken gekregen met een nieuwe realiteit.

Oog hebben voor bevlogen medewerkers

Je hoort wel eens dat iedereen kan zijn wat hij of zij wil. Als je er maar hard genoeg voor werkt.

Waarderen in tijden van verandering

In tijden van verandering ben je als manager constant aan het schakelen. Je wilt alle ballen in de lucht houden. Er is weinig tijd voor overzicht en waar het allemaal naar toe gaat is onduidelijk.

Het is best lastig om medewerkers dan betrokken te houden. Toch?

Nee dombo, hier ligt juist een kans!

Het goede gesprek

Hoe breng je ‘het goede gesprek’ op gang in je organisatie? Het gesprek dat leidt tot betere prestaties en hogere betrokkenheid? Dat is een vraag waar velen mee worstelen.

Hoe wakker je verandering in je organisatie aan

Een van de meest krachtige vermogens in je organisatie om verandering aan te wakkeren is het stellen van vragen. Een simpele, maar vaak ook ondergewaardeerde weg, die je kan helpen om problemen te benoemen en op te lossen, om onverwachte ideeën te genereren en om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Kortom om onderzoeken in je organisatie tot een gewoonte te maken. Waarom zijn we dan vaak toch zo terughoudend hierin?

waardering

Op dit moment ben je als manager constant aan het schakelen om alle ballen in de lucht te houden. Er is weinig tijd voor overzicht en waar het allemaal naar toe gaat is onduidelijk. Hoe blijf je zaken dan voor? Hoe houd je medewerkers betrokken?

Waarderen in tijden van verandering

Je wilt heel graag verandering creëren in je bedrijf. Het is duidelijk dat dingen beter en sneller gedaan kunnen worden. Dat vraagt verandering van gedrag bij de medewerkers.  

9/9