waardering

Op dit moment ben je als manager constant aan het schakelen om alle ballen in de lucht te houden. Er is weinig tijd voor overzicht en waar het allemaal naar toe gaat is onduidelijk. Hoe blijf je zaken dan voor? Hoe houd je medewerkers betrokken?

Verandering impact geven met waarderend belonen.

Je wilt heel graag verandering creëren in je bedrijf. Het is duidelijk dat dingen beter en sneller gedaan kunnen worden. Dat vraagt verandering van gedrag bij de medewerkers.  

2/2