Teamgesprek

Teamgesprek

Met het oog op de snel veranderende markten wordt van teams steeds meer verwacht dat ze zelfstandig op nieuwe uitdagingen kunnen inspelen en eigenaarschap tonen. Een team dat als team met elkaar samenwerkt aan de te bereiken resultaten en elkaars kwaliteiten benut, functioneert hierin beter dan een team dat dit niet doet.

 

Het gaat erom de focus te verschuiven van het individueel presteren naar het cultiveren van het succes van de teamprestatie.

Het teamgesprek zoals wij dat organiseren legt hier een solide basis voor. In dit gesprek staat we samen met je team stil bij de persoonlijke talenten en kwaliteiten van iedereen en hoe die het beste tot hun recht kunnen komen in relatie tot het werk van het team.

In een tijdsbestek van 1 dag krijg je samen met je team duidelijk:

  • Waar ieders persoonlijke kwaliteiten, talenten en ambities liggen.
  • Hoe die het beste tot hun recht kunnen komen in ieders inzetbaarheid voor het team.
  • Welke resultaten je als team hierin met elkaar wilt bereiken.
  • Hoe je als team hieraan met elkaar samen wilt werken.
  • Wat goede afspraken hierin kunnen zijn.
  • Wat een plan van aanpak kan zijn om de beoogde resultaten te bereiken.

Mail of bel ons als je belangstelling hebt voor het teamgesprek.