Waarderend coachen

Als je leiding geeft en medewerkers in hun werk los wilt laten, is het belangrijk dat medewerkers de resultaten halen die nodig zijn. Dat gaat niet zomaar vanzelf, dat vereist coaching.

  1. Om medewerkers te helpen zich bepaalde taken of vaardigheden eigen te maken.
  2. Om medewerkers aan te spreken op en te helpen in hun gedrag en hun houding in het werk.
  3. Om medewerkers te helpen en te ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen van hun sterke punten in het werk, en hun rol in het team hierin te nemen.

Waarderend coachen werkt hierin erg goed. Dan kijk je niet naar wat er fout gaat, maar juist naar wat wel goed gaat en waarom. Er worden goede vragen gesteld, vragen die de ander uitnodigen om te vertellen en het eigen gedrag en sterkten te onderzoeken. En om te kijken hoe deze sterkten kunnen worden benut en uitgebouwd. Gesprekken zoals deze, mits goed gevoerd, kunnen erg stimulerend werken voor de ontwikkeling van medewerkers.

Het filmpje laat zien hoe je zo’n gesprek opbouwt en wat goede vragen zijn om te stellen.