What's in it for me?

Als je verandering wilt in je bedrijf, vraagt dat om verandering van gedrag van medewerkers. Dat gebeurt alleen effectief als zij de noodzaak van veranderen inzien en er ook iets voor hen inzit. Dat lukt niet altijd. Het filmpje hieronder laat zien wat hierin vaak fout gaat.  In ons Ebook werken we dit verder uit en laten we zien hoe het ook anders kan.